Vi tar olika kosttillskott i tron att vi har någon brist och för att förebygga sjukdom och bli piggare. Frågan är om de verkligen behövs? Vilka är det som behöver dem, vad de ger för gynnsamma effekter och kan de ge oönskade biverkningar.

Omfattande forskning (i studier av hundratusentals individer) visar inget tydligt stöd för att vi generellt sett behöver extra tillskott av vitaminer och mineraler. Den visar också att de inte heller är helt befriade från bieffekter vid överdosering.

 Vi tar olika kosttillskott i tron att vi har någon brist och för att förebygga sjukdom och bli piggare. Frågan är om de verkligen behövs? Vilka är det som behöver dem, vad de ger för gynnsamma effekter och kan de ge oönskade biverkningar.

Omfattande forskning (i studier av hundratusentals individer) visar inget tydligt stöd för att vi generellt sett behöver extra tillskott av vitaminer och mineraler. Den visar också att de inte heller är helt befriade från bieffekter vid överdosering.

För några särskilda grupper kan specifika kosttillskott behövas. Det gäller
förebyggande av benskörhet och lindring av PMS med kalk/kalcium, minskad
risk för ryggmärgsbråck hos foster med folsyra samt minskning av
”dödlighet”, eller rättare sagt livsförkortning, i vissa sjukdomar med
höga nivåer av magnesium i kombination med låga nivåer av zink.

För oss övriga gäller som följer:

De mest ansedda experterna inom området (till exempel Livsmedelsverket med deras expertpanel) anser att de flesta med normal och varierad kost får i sig tillräckliga mängder av de vitaminer vi inte själva kan syntetisera, mineraler och antioxidanter. De menar att det saknas tydliga bevis för nyttoeffekter med extra tillskott.

 

Antioxidanter. Kliniska studier har inte lyckats påvisa gynnsamma effekter med antioxidanter. Antioxidanter anses vara fångare av fria radikaler, vilket skulle kunna vara skyddande. Rent teoretiskt låter idéen om antioxidanter-fria radikaler intressant, men det finns dock en del problem och osäkerheter med teorin. Fria radikaler i kroppen är för det första inte nödvändigtvis skadliga. De behövs exempelvis för att döda bakterier i immunoceller. Bara för att antioxidanter är involverade i något bra så betyder det inte direkt att extra tillskott gör dem mer effektiva. Ett överskott kan möjligen snabbt utsöndras och transformeras till något annat. Alternativt inte göra någonting extra eller kanske till och med orsaka skada. Precis som att inte heller stora mängder frukt och grönt verkar skydda mot cancer.

Vitaminer. D-vitamintillskott har i stora studier visats kunna minska ”dödlighetsrisken” i olika sjukdomar något.

Man har bekräftat ökad risk för äldre med låga vitamin B12-halter att utveckla Alzheimers sjukdom. Eftersom knappt var tionde äldre svensk tros lida av vitamin B12-brist skulle extra tillskott kunna användas preventivt för att skydda mot sjukdomen.

Biverkningarna: Vilka är då riskerna med högt intag av kosttillskott?

 • Det har föreslagits att tillskott av antioxidanter skulle orsaka sämre hälsa.
 • Man har också funnit att rökande män som ätit kosttillskott hade nästan 50 % ökad risk att dö i cancer och att kvinnor som tagit multivitamintabletter under lång tid hade 20 % högre risk att drabbas av bröstcancer.
 • I höga halter kan A-vitamin ge ökad risk för fosterskador och benbrott, A- och E-vitaminer kopplas till ökad risk att utveckla lungcancer hos rökare och D- och E-vitaminer orsaka hjärt-kärlproblem.
 • Fosfor kan ha negativa effekter på skelettet och zink ge trötthet, depression och möjligen ligga bakom uppkomsten av Alzheimers sjukdom.
Av Urban Fagerholm
22 mars, 2011
Annons

5 kommentarer

 • Av anonym 19 mars, 2014

  Bieffekter
  1. Hur vanligt är det med biverkningar av kosttillskott?
  2. Är en del biverkningar såpass allvarliga att det krävs vård?
  3. Är det skadligt för kroppen att äta kosttillskott av olika slag? Piller/pulver
  4. Vad är det för ämnen som kroppen tar upp och vad gör man av med?

 • Av Anonym 12 maj, 2012

  Okunnigt
  Man märker hur
  Otroligt okunnig du är när det gäller den mänskliga kroppen. Självklart är naturligt/flytande bäst eftersom kroppen känner igen det och veta vad som ska vart. Syntetiskt innehåller ju en hel del skit som kroppen inte vet vad den ska göra av. En del som är direkt skadligt för våra kroppar.
  Kroppens upptagningsförmåga av piller är 20%
  I flytande form 98% där är det en STOR skillnad.

  Jag tar en dos varje dag. Men det jag tar är så naturligt att det inte är klassat som kosttillskott utan som ett livsmedel.

 • Av Anonym 18 november, 2011

  Fakta om frukt & grönt
  Hej!

  Vart fick du info om att inte frukt och grönt skyddar mot cancer ifrån? Har enbart läst det motsatta (Se ex livsmedelsverket eller World Cancer Research Foundations rapport) ..

 • Av Anonym 29 mars, 2011

  Svar
  Att vitaminer, mineraler och antioxidanter behövs råder det inget tvivel om, men extra tillskott av dem tycker jag generellt sett inte behövs. Undantagen har jag beskrivit i mitt inlägg.

  Som jag sammanfattat verkar det inte som tillskott av antioxidanter är gynnsamt ur hälsosynvinkel, och det gäller även för de flesta av andra kosttillskott.

  Antioxidanter anses som sagt vara fångare av fria radikaler. Det skulle kunna vara skyddande, men det finns en del problem och osäkerheter med teorin. Dessutom stöds inte detta av de samlade kliniska fynden.

  När det gäller Vemma så gäller samma som för antioxidanttilskott i allmänhet, dvs att det torde vara verklöst eller något negativt för hälsan.

  Man kan undra vad som menas med en ”stark antioxidant”, i synnerhet som man inte lyckats bevisa någon som helst gynnsam effekt. I det här fallet skulle man kunda vända på det och undra om inte Vemma är den mest skadliga av antioxidanter.

  Om tillskott tas som tablett eller flytande borde inte spela någon roll.

  Om ett ämne kommer från naturen eller är syntetiserat spelar ingen som helst roll heller. De är isf identiska och kroppen gör ingen skillnad på dem./UF

 • Av Anonym 28 mars, 2011

  Antioxidaner
  Hej!
  Vad anser du om kosttillskott och antioxidanter?
  Vad är din inställing till den Vemma ”kanske världens starkaste flytande antioxidant” ?
  Håller deras argument eller inte. Är det inte bättre att äta frukten(rå)(medmera råvaror som innehåller antioxidanter) som den är utan någon process. Vad för effekt har egentligen antioxidanter i pillerform/flytande form? Skadligt eller inte? Vad sker i kroppen?

  Tack för svar!

Comments are closed.