Aclasta ges som en injektion för att behandla bland annat benskörhet hos kvinnor efter klimakteriet och hos män med benskörhet. Injektionen ges en gång per år av en läkare eller sjuksköterska. Aclasta ska inte användas om du är gravid eller ammar. Det är viktigt att informera din läkare om du tar några mediciner innan du börjar använda Aclasta.

Verksam substans

Zoledronsyra

Möjliga biverkningar

Biverkningar är vanliga vid första injektionen och försvinner sedan till nästa injektion. Några av de vanligaste biverkningarna är feber, huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar, diarré, muskelsmärta, smärta i skelett och leder och svaghet.

Varning för

Aclasta ska inte till ges någon under 18 år, då användning av Aclasta till barn och ungdomar inte har undersökts.

1 kommentarer

  • Av AnneMarie Olsson 25 september, 2012

    Min man hade behandlats med
    Min man hade behandlats med Aclasta för en månad sedan då han plötsligt blev sjuk med diaréer och kräkningar. Ingen vanlig magsjukdom enligt läkare som står frågande. Kan det vara en biverkan av Aclastabehandlingen för så länge sedan?

Comments are closed.