Läkemedel som används vid cancerbehandling, så kallad cytostatika. Förstör tumörceller och hindrar dem från att dela sig och bli fler. Ges tillsammans med cisplatin, ett annat läkemedel mot cancer, vid lung- och lungsäckscancer.

Verksam substans

Pemetrexed

Möjliga biverkningar

Mycket vanliga biverkningar är bland annat minskat antal vita blodkroppar, lågt hemoglobinvärde (blodbrist), minskat antal blodplättar, diarré, kräkningar, illamående, aptitnedsättning, trötthet, hudutslag, håravfall, förstoppning och känselbortfall. Flera andra är vanliga, se Fass. Ödem och stroke har förekommit.

Varning för

Använd inte Alimta om du ammar, nyligen vaccinerats eller tänker vaccinera dig mot gula febern. Särskild försiktighet ska också iakttas om du har eller har haft problem med njurarna.

1 kommentarer

  • Av anonym 6 september, 2014

    Hur bra effekt har alimta på
    Hur bra effekt har alimta på cancer. Har fått ett återfal i en lymfa i armhålan.
    Hur stora är oddsen att man får bort metastaser och modertumören som sitter i lungan

Comments are closed.