Mot värk, som menstruationssmärtor, huvudvärk och reumatisk värk, och barn som får nya tänder. Sänker feber. Kan användas av människor med magsår.

Verksam substans

Paracetamol

Möjliga biverkningar

Påfrestar levern, är en av de allvarliga biverkningarna.

Varning för

Använd inte om du dricker mycket alkohol eller har dålig lever. Effekten påverkas om du samtidigt tar naturläkemedel med johannesört. Fråga din doktor om du äter något av följande: * Warfarin, Fenytoin, Fenobarbital, Karbamazepin, Rifampicin, Kolestyramin, Kloramfenikol.

2 kommentarer

  • Av SOCKER CONNY 15 december, 2016

    Har man san smarta,som 2st
    Har man san smarta,som 2st tab. hjalper–da behover man inga.

  • Av Margareth Berglund 26 maj, 2016

    Sjukdom är i dag konstaterat
    Sjukdom är i dag konstaterat objektiva resultat av lång tids näringsbrist. kroppen skriker! Men vi i Sverige har senaste 100 åren skolats in i ett tänkande att läkemedel botar och har slutat lyssna på vad våra kroppar säger. Om vi kollar biverkningar på bipacksedlarna så kan alla läsa att allvarliga biverkningar som förändrad blodbild, njurskador….död. T o m på Alvedon! Varför är folk så DUMMA att de fortsätter dölja sina symtom, kroppens språk, och inte lyssnar och ger våra celler vad de saknar. DÅ först blir kroppen helad och personen frisk!

Comments are closed.