Läkemedel som används vid cancerbehandling, så kallad cytostatika. Förstör tumörceller och hindrar dem från att dela sig och bli fler. Används mot testikelcancer, äggstockscancer, cancer i huvud och nacke samt lungcancer.

Verksam substans

Cisplatin

Möjliga biverkningar

Mycket vanliga biverkningar innefattar ökad risk för infektioner, ökad risk för blåmärken/blödningar, trötthet och andfåddhet, nedsatt hörsel, minskad aptit, illamående, kräkningar, diarré, nedsatt njurfunktion och feber - men fler är vanliga, se Fass. Betydligt allvarligare biverkningar, såsom hjärtstillestånd och blindhet, kan förekomma i mycket sällsynta fall.

Varning för

Ta inte cisplatin om du har problem med njurarna, lider av uttorkning, har hörselnedsättning, tillsammans med vaccin mot gula febern eller om du är gravid eller ammar.

1 kommentarer

  • Av ´marianne 16 december, 2011

    jag sitter å läser om olika
    jag sitter å läser om olika behandlingar alimta har jag fått men de dom kan sätta i de vet jag inget om jag försår inte varför ni skriver så mycke men inget stämmer i verkligheten inte här uppe i alla fall
    marianne

Comments are closed.