Minskar inflammation som uppstår vid bland annat artrit, proriasis och chrons sjukdom. Enbrel sätts oftast in när inget annat har fungerat. Enbrel kan bromsa skadorna på lederna som orsakas av reumatoid artrit, minska smärtan och livet blir uthärdligt att leva. Används även på barn från 4 år med reumatism och barn från 8 år med svår psoriasis. Rekommenderas vid Wegeners granulomatos Kallas TNF-hämmare eftersom det minskar aktiviteten i immunförsvaret när det plötsligt angriper den egna kroppen, som vid autoimmuna sjukdomar.

Verksam substans

Etanercept

Möjliga biverkningar

Kan bland annat ge luftvägsinfektion, bronkit eller rodnad, men det år oftast över efter en månad. Kan också ge sällsynta, men allvarliga biverkningar. Kontakta din läkare om du blir sjuk. Kontakta också läkare direkt om du får en infektion, feber, frossa eller hosta. Inga tester har gjorts på gravida med Enbrel. Läs mer på Fass-länken nedan.

Varning för

Prata med din doktor om du har en infektion eller en blodförgiftning, eller om du av någon orsak riskerar att få det. Till exempel om du ska opereras. Fråga också om du haft hjärtsvikt, inflammation, har tbc, nervsjukdom som multipel skleros, hudcancer eller får vattkoppor. Ta inte tillsammans med läkemedel som innehåller anakinra eller abatacept.

6 kommentarer

 • Av katalina 07 28 maj, 2016

  Har använt Enbrel i 16 år.
  Har använt Enbrel i 16 år. Efter första sprutan sjönk CRP från 200 till 7. Numera tar jag bara halva dosen. Inga biverkningar, sjukdomen har avstannat.

 • Av katalina 07 28 maj, 2016

  Använt i 16 år. På en dag
  Använt i 16 år. På en dag sjönk CRP från 200 till 7. Numera använder jag halva dosen. Inga biverkningar, sjukdomen har avstannat.

 • Av Bogdan46 28 mars, 2014

  mkt fett
  mkt fett

 • Av Bogdan46 28 mars, 2014

  Det var fett uttryckt av dig.
  Det var fett uttryckt av dig.

 • Av Dheny 8 juni, 2013

  Feldiagnostiserad.
  Feldiagnostiserad. skriver:Bkgrundsfakta: Jag har re5kat ut ff6r brstioltg handling 1991-2011 och blivit pe5ff6rd diagnosen paranoia 1995 redan ff6r det. Jag tvingades in ff6r tve5ngsmedicinering under tre veckor 1995 men det hje4lpte inte mot den felaktiga diagnosen ff6r man kan inte medicinera bort verkligheten. Jag vidhf6ll allt. Jag misste4nkte ne4mligen redan 1995 att ne5gon tagit ut en huvudnyckel till mitt lilla hyreshus Trettiofyran efter min skilsme4ssa 1995. Ff6rst 2003 har jag lyckats reda ut att se5 e4r fallet. Det efter att en hyresge4st har ge5tt in hos mig med denna nyckel 2002 och repat sf6nder allt jag e4ger och har. De5 fick jag ytterligare diagnosen vanff6reste4llningssyndrom med mera polishe4mtning och medicinering, som inte heller hje4lpte efter att jag vidhf6ll allt igen. 2003-2010 har jag uppre4ttat 2 brottsplatser och satt in samma le5scylinder i df6rren pe5 dessa se5 att man kunnat ge5 in hos mig och nu har jag se5 mycket he5rstre5n av denna hyresge4st se5 att jag kan DNA-testa i hf6st och bevisa hans intre5ng i allt. Vet ni varff6r man inte trott mig? Just ff6r att denna hyresge4st e4r polis? Jag har utrett att han biste5r min antagonistgranne, som jag blev i gre4l med 1986 redan och jag hade fe5tt in en insider i huset 2000-2002. Min exmake e4r det som tagit ut denna huvudnyckel och givit den till denna polis att ge5 in med. Exmaken visste inte att denna polis var sle4kt med antagonistgrannen. Men idag kan jag bevisa att jag inte inbillat mig och skall ha min journal re4ttad eller bre4nd. Vid ett mf6te med en psyksyster sa hon till mig: Vi bre4nner journaler ofta . Det skulle hon ve4l inte ha sagt om det inte var sant. Se5 psykiatrin vet inte vad de gf6r. Jag har haft me5nga olika psykiatriker inblandade 1995-2010 och ne5gon me5ste ve4l kunna ne5got? Nej, de litar pe5 varandra och de5 blir det mera fel. Jag har ff6rlorat min fastighet pe5 grund av nyckelintre5nget. Jag hyr en lokal ff6r mina tillhf6righeter och dit kom le4karen ff6r att titta. Dagen efter blev jag polishe4mtad igen och le4karen fre5gade inte ens om jag hade ne5gonstans att bo innan han se5g till att kommunens representant var med pe5 mf6tet med ff6rvaltningsre4tten ff6r att tvinga mig att bo pe5 psykboende trots att jag bodde hos godve4n sedan flera e5r tillbaka. Han trodde att jag bodde i lokalen de4r jag inte packat upp mina saker. Le4karen ansf6kte ockse5 om ff6rvaltning av mig och jag vann. Till slut anme4lde han mig till Transportstyrelsen och jag fick mitt kf6rkort indraget trots att jag kf6rt prickfritt i 46 e5r dagligen. Jag har fe5tt ordna upp allt sje4lv och neka till allt men e4nde5 inte blivit trodd. a0c5tge4rd: Ff6r att fe5 tillbaka mitt kf6rkort har jag varit tvungen att se till att jag fe5r ett friskintyg fre5n psykiatrin och det var en ordentlig pe4rs att fe5 komma dit de5 man e4r frisk. Men det finns ingen annan mf6jlighet. Det bf6rjade med att jag tog kontakt med en annan psykiatrisk enhet och bere4ttade vad som skett och att jag har blivit feldiagnostiserad. De5 sa man till mig att det kre4vdes remiss fre5n familjele4kare ff6r att fe5 ste5 pe5 ve4ntelista. Jag tog kontakt med min familjele4kare som ve4grade skriva remiss de5 jag e4r frisk. Han ff6rstod inte att jag me5ste dit ff6r att fe5 ett friskintyg ff6r att fe5 tillbaka kf6rkortet. Jag tog de5 kontakt med hans chef och hon skulle prata med honom. De5 jag igen kontaktade familjele4karen se5 ve4grade han remiss fortfarande och nu var hans chef pe5 semester se5 jag fick tips om att prata med hf6gsta chefen ff6r familjele4karenheterna. De5 framkom att man inte behf6ver remiss till psykve5rd, mf6drave5rd och barnave5rd i mitt landsting. Nu hade flera me5nader ge5tt ff6rlorade i ve4ntan. Jag fick nu ste5 pe5 ve4ntelista i nya enheten men det var le5ng kf6 sa man mig. De5 jag blev utskriven fre5n ff6rra ste4llet sommaren 2010 se5 ville f6verle4karen ha tille5telse att kalla mig om ett e5r och nu hade detta e5r ge5tt till e4nda och jag fe5tt ytterligare en le4kare AA inblandad. Hur denna le4kare AA fe5tt klarhet i att jag bytt psykiatrisk enhet vet jag inte? Det me5ste vara den nya enheten som gjort ff6rfre5gan pe5 den gamla annars ff6rste5r jag inget. Jag stod nu i kf6 ockse5 pe5 den gamla enheten hos AA men ff6r ett e5terbesf6k. De5 denna AA fe5tt veta att jag bytt psykiatrisk enhet se5 skickade han en remiss till nya enheten och bara ne5gra dagar senare fick jag telefonsamtal fre5n dem om en tid till en ny f6verle4kare denna ge5ng. Denna f6verle4kare har jag e4nnu inget klander emot ff6r pe5 40 minuter ste4llde han alla de fre5gor som min ff6rra enhet ve4grat le5ta mig prata om. Brottsligheten. Nu ge5r jag hos en kurator och skall bere4tta fre5n bf6rjan allt som he4nt mig sedan 1991 de5 allt detta bf6rjade pe5 grund av att jag blev ff6re4lskad i en ny man och min exmaken ve4grade ge5 med pe5 skilsme4ssa. Vi var gifta 1965-1995 och har tve5 barn tillsammans.a0 Denna nya man har jag inte haft ne5got ff6rhe5llande med de5 han e4r gift men det var omf6jligt att vara kvar hos ex-maken pe5 grund av detta. Exmaken har trots att han redan 1995 gift om sig he5llit kollen pe5 mig hela tiden 1995-2010 och givit denna huvudnyckel till mina hyresge4ster att ge5 in med. Den sista i redan var denna insiderpolis och de5 bf6rjade allt uppdagas ff6r han hade sf6nder allt vad jag e4ger och har de5 han ge5tt in med denna huvudnyckel. Det e4r mf6jligt att andra hyresge4ster ge5tt in och snokat men det har jag inte me4rkt i se5 fall. Nu hoppas jag pe5 ett friskintyg fre5n denna enhet de5 jag ge5tt de4r ett tag se5 att de ser att jag e4r frisk och de5 kan jag sf6ka tillbaka mitt kf6rkort. a0

 • Av Gits 43 Linköping 27 december, 2012

  Använder Enbrel sedan något
  Använder Enbrel sedan något år och har förlorat smakupplevelsen. Kan bara äta mjölkprodukter och ägg. Allt annat förorsakar kraftig sveda i munhålan.

Comments are closed.