Fentanyl har en smärtstillande effekt och används vid kronisk svår smärta, exempelvis vid cancer. Finns både som plåster och injektionsmedel.

Verksam substans

Fentanyl

Möjliga biverkningar

Några biverkningar som läkemedlet kan ge är svettningar och utslag på huden, likt nässelutslag. Men även sömnighet och nedstämdhet kan förekomma.

Varning för

Läkemedlet bör inte användas om du samtidigt medicinerar dig mot depression. Fentanyl passerar modersmjölken och därför bör patienten inte amman under perioden han/hon äter läkemedlet.

2 kommentarer

  • Av anonym 5 juni, 2014

    Livfsfarligt att missbruka
    Livfsfarligt att missbruka dock 🙁

  • Av Lina 11 mars, 2014

    Fentanyl är bland det bästa
    Fentanyl är bland det bästa man kan bli erbjuden när man har riktigt ont. Den tar bort mer smärta än flera andra läkemedel.

Comments are closed.