Fevarin är ett läkemedel mot depression hos vuxna och för behandling av tvångssyndrom hos vuxna och barn över 8 år. Medicinen tillhör en grupp antidepressiva läkemedel som kallas SSRI, selektiva serotoninåterupptagshämmare, och ökar halten av signalsubstansen serotonin i hjärnan.

Verksam substans

Fluvoxamin

Möjliga biverkningar

En del av de biverkningar som kan uppkomma är illamående och kräkningar, led- och muskelvärk men även ångest, oro och sömnrubbningar.

Varning för

Du bör inte använda Fevarin om du samtidigt äter MAO-hämmande läkemedel, och rådfråga din läkare om du lider av diabetes eller epilepsi.

1 kommentarer

 • Av anonym 25 november, 2014

  På grund av goda
  På grund av goda antikataplektiska effekter kan FEVARIN (Fluvoxamin) användas med fördel i behandlingen av narkolepsi, det har vid denna (off label-)användning visat tydliga fördelar gentemot en rad andra antidepressiva.
  Svenska läkemedelsförmånsverket bör därför säkerligen ompröva sitt belsut om att i inget fall medge högkostnadsskydd för användning av fluvoxamin. Deras beslut må emellertid vara passande för depressionsbehandling.
  Med hänsyn till den betydliga ökningen av antal narkolepsipatienter i Sverige till följd av den påtvingade ympningen mot svininfluenza kan det antas, att onödigt många patienter behandlas med onödigt starkt sederande antidepressiva i stället för att kunna tillgripa fluvoxamin, vilket är speciellt i antikataplektiska hänseendet ett viktigt alternativ.
  En sådan bedömning kan emellertid inte träffas med utgångspunkt för kohortstudier, som TLV nödvändigtvis favoriserar. Det krävs granskning av kasuistisk dokumentation.

Comments are closed.