fluenz_spray_sml

Fluenz är ett vaccin som förebygger influensa. Det används till barn och ungdomar i åldern från två år. När en person får vaccinet kommer kroppens eget immunsystemet att skydda kroppen mot influensaviruset. Innehållet i vaccinet kan inte orsaka influensa.

För att behålla vaccinet så naturligt som möjligt är Fluenz dessutom fritt från konserveringsmedel och innehåller inga adjuvans, det vill säga substanser som höjer vaccinets förmåga att bilda antikroppar.


Används så här: Tas som spray som ges av sjuksyster eller läkare på vårdcentral, sjukhus eller mottagning.

Vaccinet skyddar mot tre olika influensavirusstammar per år, enligt årliga rekommendationer från Världshälsoorganisationen.

Verksam substans

Influenza A, Influenza B

Möjliga biverkningar

Täppt näsa, minskad aptit eller sjukdomskänsla är några av de vanligare biverkningarna.

Varning för

Du kommer inte få Fluenz om du är allergisk mot ägg eller har vissa andra sjukdomar.