Vaccin mot fästingburen TBE. TBE är en hjärninflammation som börjar med influensasymptom, men som sedan kan leda till bland annat livslånga problem med förlamning, talsvårigheter och känselbortfall.

FSME-Immun finns för både barn och vuxna och passar även riskgrupperna och svårt sjuka.

  1. Gör så här:

1. Börja under hösten eller vintern. Sök upp ditt närmaste vaccinationsställe. Ta där en spruta.
2. Ta nästa spruta en till tre månader senare.
3. Den tredje sprutan ska tas efter fem månader och högst ett år.
4. Fyll sedan på med mer vaccin efter tre år till fem år

 

Något botemedel mot TBE finns inte, men vaccinet ger ett skydd om det tas innan du blir smittad.

Verksam substans

TBE-virusantigen

Möjliga biverkningar

Alla får inte biverkningar, men trötthet och en allmän sjukdomskänsla är några av de vanligare biverkningarna.

Varning för

Mild äggallergi är oftast inget hinder, men patienter med grav äggallergi kan få allergiska reaktioner.

Tänk på: Ta vaccin när du känner dig frisk i övrigt.

 

Tala med din doktor om du har någon annan allvarlig sjukdom eller medicinerar för något innan du väljer att vaccinera dig.