ebola250
Det värsta ebolautbrottet i historien har fått sitt första diagnostiserade fall i västvärlden. Händelsen har aktualiserat frågan om hur den dödliga sjukdomen smittar. – Det kan räcka med ett handslag, säger läkaren Sanjay Gupta till CNN.
Västvärlden har fått sitt första bekräftade fall av Ebola. En man som blev smittad i Liberia åkte sedan till Texas, USA, och vårdas nu isolerad på sjukhus. Detta har aktualiserat frågan om hur den fruktade sjukdomen smittar. I princip kan det räcka med ett handslag, säger läkaren Sanjay Gupta till CNN. – Sjukdomen sprids via kroppsvätskor och vi har alla småsår i huden, så det finns en möjlighet att en del av viruset kan överföras på det sättet. Ebola är inte en luftburen sjukdom, som till exempel influensa och tbc, utan smittan sprids från människa till människa genom kontakt med kroppsvätskor. Kontakt med kroppsvätskor som blod, svett, saliv, avföring, urin och kräkningar från en smittad person innebär att man själv kan smittas. Inkubationstiden, alltså den tid det tar från att man smittas till dess att symptom uppkommer, är mellan 2-21 dagar. Den drabbade får influensaliknande symptom som hög feber, muskelsmärtor och huvudvärk. I takt med att den smittade insjuknar ökar smittorisken allt mer och den kvarstår även efter att en drabbad avlidit. Organisationen Läkare Utan Gränser uppger att dom även tror att viruset kan överleva några dagar utanför en organism om man inte iakttag god hygien. Risken för att ebola ska få ordentligt fäste i Europa och USA bedöms ändå som liten. – Alla vårdinstanser som tar emot patienter med den här historien kommer att vara på sin vakt. Jag tror att vi väldigt snabbt kommer att kunna få en diagnos och se till att den patienten blir isolerad och får rätt vård så att det inte sker någon spridning i det svenska samhället, säger Thomas Tolfvenstam, infektionsläkare vid Folkhälsomyndigheten, till TT. Däremot talar specialister om att nästa stora utbrott av sjukdomen kan ske i Indien. Många indier arbetar inom handel och industri i Västafrika så resefrekvensen mellan områdena är hög. – Det behövs bara att en blir sjuk och reser tillbaka till Indien under inkubationstiden för att hälsa på släktingar och sedan, när han väl blir sjuk, går till ett sjukhus. I Indien bär läkare och sjuksköterskor sällan skyddshandskar. De skulle omedelbart bli infekterade och sprida viruset vidare, säger den virologen Peter Piot till Der Spiegel. I dagarna blev det känt att amerikanska utrikesdepartementet har lagt en beställning på 160 000 skyddsdräkter som skyddar mot ebola. De första dokumenterade fallen av ebola noterades i Zaire och fick namnet efter floden Ebola. Utbrottet skedde 1976 då 318 människor insjuknade. Hittills har minst 3091 personer dött i den epidemi som nu härjar. Läs även: Symptom på ebola och Nu utvecklas vaccin Foto: P K Lee/läkare utan gränser
Av Lisa von Garrelts
2 oktober, 2014