Tala om för din läkare om du har ischemisk hjärtsjukdom - kranskärlssjukdomar, struma eller förstorad prostata, diabetes eller grön starr. högt blodtryck, Vissa medel mot depression, som innehåller moklobemid eller selegelin, vissa kortisonmedel, som dexametason, och vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Lepheton. Behandlande läkare behöver därför känna till alla andra mediciner som du tar. Andra preparat, inklusive kosttillskott, som innehåller efedrin bör inte användas under behandlingen med Lepheton.

Verksam substans

Efedrin Etylmorfin

Möjliga biverkningar

Kan ge illamående, huvudvärk, hallucinationer, hjärtklappning, högt blodtryck är några av de biverkningar som uppges i Fass. Läs mer nedan.

Varning för

Innehåller både efedrin och morfin vilket kan vara beroendeframkallande. Ge inte till barn under 2 år.

1 kommentarer

  • Av Pierre 28 mars, 2014

    Fick utskrivet Lepheton mot
    Fick utskrivet Lepheton mot rethosta i samband med lunginflammation. 3x20ml dagligen. Förstår nu efter att ha eliminerat andra faktorer att det är p.g.a. denna jag nu vrider mig i magsmärtor. Pulserande attacker, från njurarna ner till testiklarna, runt hela magområdet. Har aldrig ont i magen annars.

Comments are closed.