Överföringen av impulser mellan nervceller i hjärnan sker med hjälp av kemiska ämnen, så kallade signalsubstanser. Vid vissa psykiska sjukdomar har man kunnat konstatera störningar i dessa kemiska processer. Nozinan dämpar dessa störningar. Nozinan förstärker även effekten av smärtstillande medel. Tillverkare: Sanofi-Aventis

Verksam substans

Levomepromazin

Möjliga biverkningar

Yrsel, trötthet, muntorrhet, darrningar, stelhet, ryckningar, nedsatt sexuell förmåga, hormonella störningar, som förstorade bröst hos män eller mjölk från brösten är några av biverkningarna som uppges.

Varning för

Påverkar många andra mediciner. Berätta för din läkare om du har diabetes eller blodproppsbildning i familjen.

1 kommentarer

  • Jag önskar få veta vilka
    Jag önskar få veta vilka symtom en medicin som t ex Nozinan förväntas påverka vid personlighetsstörning.

    Jag har fått Nozinan för svåra sömnstörningar.

Comments are closed.