prioderm116

Behandling mot huvudlöss och flatlöss. Medicinen verkar som dödande nervgift på lössen. Äggen dödas däremot inte omedelbart, men larverna i äggen försvagas så att äggen får svårare att kläckas. Lössen kan leva upp till några timmar efter behandlingen.

Familjemedlemmar utan levande löss eller ägg vid hårbotten rekommenderas finkamning med luskam. Eftersom smitta huvudsakligen sker vid huvud-huvud kontakt behövs ej omfattande städning och rengöring av föremål.

Verksam substans

Malation

Möjliga biverkningar

Hudutslag.

Varning för

Prioderm kan leda till resistens bland lössen och ska därför bara användas när löss är konstaterade och i vissa fall inte som första behandling.