Behandling vid Chrons sjukdom, reumatism, ulcerös kolit, psoriasis med mera. Det här är ett läkemedel sätts in när andra medel inte fungerat eller gett tillräckligt bra resultat. Vid till exempel reumatoid artrit minskar symptomen, sjukdomen bromsas och ledernas funktion förbättras.

Verksam substans

Infliximab

Möjliga biverkningar

De flesta får milda biverkningar, du kan till exempel ha lättare att drabbas av infektioner, huvudvärk eller illamående. Men med allvarligare biverkningar ska du direkt fråga din läkare om, så som smärta i bröstet eller ihållande trötthet. Prata med din läkare om du har hiv, planerar att ta en vaccin eller har haft cancer.

Varning för

Kan vara farligt att använda om du har hjärtsvikt, tbc eller lymfom.

1 kommentarer

  • Av asdf 9 april, 2010

    Tappade allt mitt hår(kropp
    Tappade allt mitt hår(kropp och huvud) efter min tredje behandling(6 månader), Alopecia universalis.

    Min ulcerös kolit blev mycket bättre.

Comments are closed.