sb12450

Dålig andedräkt är svavelgaser som kommer från matrester och bakterier mellan tänderna eller tungan.

 

En studie presenterad i Dental Health maj 2009, ledd av bland annat professor <strong>Per Stanley Thrane </strong>på Oslo Universitet, visade att SB12 effektivt tar bort lukten från dålig andedräkt på morgonen och effekten sitter i så lång tid som tillverkarna påstår, det vill säga i 12 timmar. Blandningen av zink och låg dos klorhexidin, kan vara effektivt utan bakteridödande egenskaper lyder forskarnas hypotes.

 

Den verksamma substansen är zink. En ytterligt liten mängd klorhexidin bryter ned svavelgasmolekylerna så att zinket lättare kommer åt.

Mängden klorhexidin räcker också för att fästa på munslemhinna, tunga och tänder och därigenom ge effekt under lång tid. Det finns ett flertal produkter på marknaden som innehåller zink men inte klorhexidin. Kombinationen fungerar bättre tillsammans än var och en för sig. Detta innebär också att de aktiva ämnena i SB12 bara behöver tillsättas i mycket låga koncentrationer.

SB12 är inget läkemedel, utan en hygienteknisk produkt och utger sig därför inte för att bota eller lindra sjukdom.

Källa: Tillverkare av SB12, Antula

Verksam substans

Zink, Klorhexidin

Möjliga biverkningar

Detta är inte ett läkemedel, därför finns ingen biverkningsrapport. SB12 ger inte missfärgade tänder som högre koncentration av klorhexidin kan göra.

Varning för

Glöm inte tandborste, tandtråd och tandsticka i bland, eftersom det ofta är matrester som orsakar lukten.

Läs mer på Fass

http://www.sb12.se/

1 kommentarer

  • Av Mats 17 april, 2015

    Många olika munsköljmedel
    Många olika munsköljmedel idag har dåliga effekter på ditt immunförsvar.
    Klorhexidin innebär att ditt immunförsvar försämras då mycket av ditt immunförsvar utvecklas i munhålan.
    Det finns vetenskapligt stöd för att kronisk användning av munsköljmedel med innehåll av klorhexidin, bryter detta förlopp genom att oskadliggöra de viktiga munhålebakterierna.

Comments are closed.