Används vid mjölkstockning och amningsbesvär. Det verksamma ämnet oxytocin stimulerar värkarbetet vid förlossning och det påskyndar sammandragningen av livmodern när barnet är ute. Normalt producerar kroppen eget oxytocin under förlossning och lång tid efter. Oxytocinet spelar en viktig roll för mamman och barnets känslomässiga band. När kroppen producerar eget oxytocin ger ett tillskott ingen effekt.

Verksam substans

oxytocin

Möjliga biverkningar

Biverkningar är inte vanliga om det används rätt och under begränsad tid.

Varning för

Ska inte användas av gravida kvinnor. Överdosering kan bland annat leda till sammandragningar av livmodern.

4 kommentarer

Comments are closed.