Begränsar spridningen av influensa i kroppen. Tecken på influensa kan vara plötslig feber, mer än 37,8°C, hosta, snuva, huvudvärk, muskelsmärta, och ofta extrem trötthet. Går att ta även om du blivit vaccinerad mot influensa. Tamiflu kan också användas för att förhindra influensa efter att ha utsatts för smittad person, såsom en familjemedlem.

Verksam substans

Oseltamivir

Möjliga biverkningar

Svälj med vatten för att undvika illamående. Inga kända effekter vid amning och graviditet. Vanligt är att bli illamående, få diarre´, ont i magen eller huvudvärk.

Varning för

Se upp om du har njurproblem. Har du provat Tamiflu? Hur var det för dig? Diskutera nedan!