Stavgång, power walking, motsvarande hoppsa steg eller lätt jogg förebygger och stärker medicinsk behandling av cancer.

Allt fler människor överlever med sin cancer och får leva med den för resten av sitt liv. För dem är rörelsen också viktig. Rörelse inte bara skyddar mot en rad cancerformer, utan är även värdefull när patienten genomgår cancerbehandling och befinner sig i rehabiliteringsfasen, samt förbättrar funktion och livskvalitet.

Regelbunden fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna som man själv kan påverka för att förebygga flera typer av cancer.

Forskning visar att regelbunden aktivitet beroende på frekvens, intensitet och varaktighet, förebygger cancer i tjocktarmen med 20–60 procent och bröstcancer med 30 - 50 procent. Fysisk aktivitet verkar också skydda mot cancer i livmodern och kan även ha betydelse avseende prostata- och lungcancer

Hur hårt ska man träna? Det behövs inte vara hårt alls, men en intensitet som motsvarar 6 METs (MET = metabolic equivalent, det vill säga multiplar av syreupptaget i vila, 6 METs motsvarar lätt joggning) har bäst effekt. 

Hur ofta? Mellan 150 minuter upp till fyra timmar per vecka. Bäst är det att sprida ut rörelsen i vardagen och röra på sig minst en halvtimme varje dag.

Själva cancersjukdomens effekter minskar också för patienter med regelbunden fysisk aktivitet och det får människor att känna sig mer positiva.

Möjliga vinster vid regelbunden fysisk aktivitet för cancerpatienter, hämtad från Fyss:
• Bibehålla och förbättra kondition.
• Bättre balans och minskad risk för fall och benbrott.
• Minskad risk för hjärtsjukdomar.
• Förebygger benskörhet.
• Förbättrar blodgenomströmningen och förebygger blodpropp.
• Förbättrar möjligheterna att klara sig själv och minskar beroende av andra.
• Bättre självkänsla.
• Minskad ångest och depression.
• Minskat illamående.
• Ökad möjlighet att bibehålla sociala nätverk.
• Minskad trötthet.
• Bättre möjligheter att bibehålla en stabil vikt.
• Bättre livskvalitet.
• Stimulerar till en god och varierad kosthållning.
• Möjlig förbättrad överlevnad.

Källa: WHO, Fyss Inger Thune, överläkare på Ullevål Universitetssjukhus.

Verksam substans
Möjliga biverkningar

All fysisk aktivitet kan leda till skador, även om det är farligare att ligga helt stilla.

Varning för

Många cancerbehandlingar kan göra skelettet skörare och immunförsvaret svagare. Försök undvika att ramla och tvätta händerna med sprit efter besök på gym.

Läs mer på Fass

http://www.fyss.se

1 kommentarer

  • Av ´marianne 16 december, 2011

    de gäller även motion jag får
    de gäller även motion jag får inte den motion jag vill ha utan dom sätter mej på en motionscykel som jag inte vill å därför går jag inte dit…själv skulle jag vilja simma i deras bassäng och göra vattengympa men de funkar inte för sjukgymtasten man är väl svårare å kontrollera då landstinget kan itne använda samma sjukgymnast till flera saker så de är väl fråga om pengar om vi cancer patienter mår sämre å sämre sperlar väl ingen roll trots att vi betalat skatt i 40 år ca å råka ju nu få cancer i 55 års ålder bara ättestupa så vi inte kostar känns de som så man har inte många glädje ämnen när de gäller sjukvården i dag om man inte har´en jävla massa pengar å kan betala för sej…..

    ett litet tillägg av marianne

Comments are closed.