Tryptizol används framför allt som behandling vid av depression, men kan också ha en ångestdämpande och lugnande effekt. Tryptizol kan också användas vid sängvätning hos barn över 7 års ålder under kort tid.

Används som ångestdämpande, antidepressiv och lugnande. Tryptizol tillhör gruppen tricykliska antidepressiva läkemedel som verkar genom att öka mängden signalsubstanser i hjärnan.

 

Verksam substans

Amitriptylin

Möjliga biverkningar

Oftast går biverkningarna över och långt ifrån alla får några biverkningar, men några av de som kan uppstå är Dåsighet, störning i ögats förmåga till avståndsinställning, dimsyn, muntorrhet, förändrad smakuppfattning, illamående, viktökning och förstoppning. Tillverkarna varnar för att förvirringstillstånd hos äldre kan uppkomma. Epilepsi, högt blodtryck och risken för andra hjärt-och kärlsjukdomar kan öka i ovanliga fall.

Varning för

Var inte ensam med din depression, prata med någon nära eller avlägsen. Om du senaste två veckorna blivit behandlad för depression med en så kallad MAO hämmare bör du inte använda Tryptizol. Det är också många sjukdomar och mediciner som inte ska kombineras med Trypizol, berätta för din läkare om du samtidigt behandlar dig för något annat.

1 kommentarer

  • Av Anonym 9 oktober, 2011

    Tryptizol kan även vara
    Tryptizol kan även vara smärtlindrande.

Comments are closed.