Be om behandling med antidepressiva läkemedel efter stroke. Det kan göra att du snabbare kommer tillbaka även fysiskt. Mer än dubbelt så många fick rörligheten tillbaka inom tre månader, visar ny studie.

En fransk undersökning kan för första gången visa att antidepressiv behandling som sätts in snabbt efter en stroke kan ge en snabbare återhämtning i kroppen.

Det var 118 strokedrabbade människor i åldrarna 18-85 år som ingick i studien. De hade alla fått bestående skador efter stroken, som halvsides förlamningar och svårigheter att gå. Hälften behandlades med sjukgymnastik och placebo, medan hälften fick sjukgymnastiken kombinerad med  antidepressiva. Läkemedlet de fick innehåller ämnet fluoxetin, som finns till exempel Fontex och Prozac och är ett så kallat SSRI-preparat.

Efter 90 dagar mättes den motoriska utvecklingen och för den grupp som fått den verksamma substansen hade  26 procent blivit så bra att de klarade sig själva. För de som fått overksamma sockerpiller hade bara 9 procent blivit lika självständiga.

Detta är en ny studie som publicerats i dagarna i Lancet Neurology och refererad i många medier, bland annat BBC.

Av Dina mediciner
12 januari, 2011