barnvagn_foraldrar_janerik_henriksson250

En långtidsstudie från Sahlgrenska visar att par efter första barnet generellt har sex en till två gånger i månaden. 

Ofta är båda i paren missnöjda med sexlivet.

Forskarna har tittat på vad de gör som ändå håller igång sexlivet. 

För tio år sedan gjordes en enkätundersökning med 820 nyblivna Göteborgsföräldrar. De fick svara på frågor om hur sexlivet fungerade sex månader efter förlossningen. Studien följdes upp 2006, när första barnet var fyra år och sedan när barnen var åtta år. Nu kommer resultatet. Det dåliga sexlivet består.

– Detta är resultat som ger anledning till oro. För att orka med föräldraskapet och inte riskera att behöva separera måste småbarnsföräldrar må bra med varandra och kunna njuta av sitt samliv. Men det verkar som om samlivet nedprioriteras till förmån för barnen, jobbet, hushållsarbete och andra aktiviteter, säger Tone Ahlborg, forskare vid Sahlgrenska akademins institution för vårdvetenskap och hälsa, i ett pressmeddelande.

Frågesvaren visar att frekvensen på sexlivet gick ner direkt vid första barnet, men relationen som helhet bedömdes som bättre än vid de senare enkäterna.

Relationen var något bättre när barnet fyllt åtta, men fortfarande inte lika bra som den var ett halvår efter förlossningen. Föräldrarna vittnar om brist på närhet. Kramar och smek visade en stadigt nedåtgående kurva. Oavsett om paren fått syskon eller inte.

– Det finns förstås föräldrar som säger att de upplever en fin gemenskap, även som kärlekspartners, när de gör saker tillsammans med barnen, säger Tone Ahlborg.

Det var några par som utmärkte sig. De var mer nöjda med sin relation. Det här var några av de faktorer som de hade gemensamt.

Faktorerna som håller relationen vid liv, ur rapporten:

  • Sensualitet. Kramar och smek är ett utmärkt verktyg för att känna att man hör ihop som kärlekspartners, särskilt när sexualiteten går på sparlåga.
  •  God kommunikation. Avsätt tid för lugnt samtal någon gång i veckan, ansikte mot ansikte till exempel när barnen somnat. (Eller skaffa barnvakt, reds anm)
  •  Bekräftelse. Vi mår bra av att bli sedda och få bekräftelse från vår partner, både i rollen som förälder och som partner.
  •  Raka jag-budskap. Om båda konkret får uttrycka sina önskemål om situationen och om partnerns beteende utan att anklaga och generalisera, kan relationen mogna.

Den vanligaste orsaken till den minskade sexuella aktiviteten uppgav föräldrarna vara att de "kände sig trötta"  Brist på egentid, både för sig själv och tid tillsammans utan barnen, var en annan orsak som uppgavs. Många föräldrapar nämner också bristen på avlastning och stöd, såväl i föräldraskapet som i parrelationen.

Enkätfrågorna, som kallas Quality of Dyadic Relationship, består av 36 frågor om hur paret kommer överens, deras samhörighet, tillfredsställelse, sensualitet och sexualitet. Testet används vid till exempel familjerådgivningar. Studien Quality of the intimate and sexual relationship in first-time parents - A longitudinal study publicerades i tidskriften Sexual and Reproductive Healthcare.

Av redaktionen
8 juni, 2012