diabetesspruta_scanpix
Många som får veta att de har diabetes får en känsla av hopplöshet. De orkar varken träna eller bry sig om sin medicinering. Men den som gör det har allt att vinna.

De allra flesta läkare följer Kloka listans rekommendationer att ge Metformin inom tre till sex månader efter att diabetes konstaterats, om inte patienten börjat träna, gått ner i vikt och ordenligt lagt om sin kost. Men därefter händer något.

Om en patient inte får kontroll på sitt blodsocker behövs ytterligare ett preparat, eller helt annan medicinering. Då finns mängder av preparat och läkarna har inte alltid tid eller intresse av att leta upp det bästa för just dig.

- I Finland är vi lite mer moderna, säger diabetesläkaren och forskaren Antti Virkamäki, på Mehiläinens diabetesklinik. Där är det mycket vanligare att skräddarsy och individanpassa behandlingen för diabetikerna. Konsekvensen här blir att patienten får för lite förebyggande insatser, designade för att stoppa de svåra följdsjukdomarna, säger han.Har du diabetes typ 2? Läs om symptomen här.

 Den här typen av preparat finns på marknaden:
Ibland ska de ges ensamt, ibland i kombination, beroende på dina blodvärden, din kondition i övrigt och vilka biverkningar du drabbas av. Resonera med din doktor.

 • Ger ökad känslighet för insulin:

Metformin, Glucophage - det här är den medicin som rekommenderas i början och i bland förebyggande till patienter med insulinresistens eller konstaterad diabetes. Fördelar: Bra för i övrigt friska diabetiker - påverkar inte vikten. Nackdelar: Olämplig för äldre, kan ge njurbesvär, magbesvär.

Rosiglitazon, Pioglitazon - Minskar insulinresistensen genom att förbättra glukosupptaget och dämpa leverns glukosproduktion. Så kallade "Glitazoner".  Fördelar: De påverkar även blodfetterna bra genom att höja det goda HDL och sänka det onda  LDL. Nackdelar: Kan ge viktökning, ödem och några få drabbas av hjärtsvikt.

 

 • Ökar frisättningen av insulin:

Daonil, Mindiab, Amaryl -  Verkar blodsockersänkande genom att dels öka den egna insulinproduktionen. Kallas "sulfonureider". Fördelar: Har det fungerat bra för någon, är det bra att fortsätta, så lyder rådet. Nackdelar: Kan öka vikten och sänka blodsockret för mycket.

Repaglinid -
ett oralt diabetesläkemedel som innehåller repaglinid, som hjälper bukspottkörteln att producera mer insulin och därigenom sänker blodsockerhalten   Fördelar: Snabb insulinfrisättning, ger mindre viktökning. Nackdelar: Måste tas till varje måltid.

 • Ökar frisättningen av insulin och minskar sockerproduktionen


Onglyza*, Januvia - nya mediciner med gliptiner som har förmågan att både sänka blodsockret och hindra att det sjunker för lågt.  Verkar genom att öka kroppens förmåga att utsöndra insulin och hålla tillbaka tillverkningen av glukagon, som är ett hormon som ökar utsöndringen av sockret som tillverkas i levern. Onglyza påverkar inkretinerna, hormoner i våra tarmar, som naturligt höjer insulinnivåerna. Kallas på läkarspråk DPP-4-hämmare. Fördelar: Minskar lusten att småäta minskar då blodsocker-nivån är jämn. Inga allvarliga biverkningar. Nackdelar: Anses viktneutral, men kan öka vikten hos enstaka.

Byette - kom ursprungligen från ödlan Gilas spott som visade sg ha en insulinhöjande och sockersänkande effekt. Fördelar: Gynnsam effekt på vikten. Nackdelar: Dyr. Man vet inte ännu om viktnedgången också gynnar hjärt-och kärlsystem.

 • Tillföra konstgjord insulin:


Lantus, osv  - när en diabetes blir mer svårbehandlad eller insulinproduktionen helt upphört, som för typ 1 diabetiker, måste det hormonet tillföras på konstgjord väg. Nackdelar: Måste sprutas in med injektion. Kan ge viktökning.

I Finland gjordes en omfattande satsning för att hitta de obehandlade diabetikerna, innan de hamnade i sjukhusens sängar, berättar Virkamäki på ett möte arrangerat av Astrazeneca inför Diabetesdagen den 14 november 2009. Drygt 200 000 patienter upptäcktes och i dag har en halv miljon människor i Finland konstaterad diabetes.

Kan ett svajigt blodsocker fångas upp innan det lett till svårare sjukdomar, finns mycket pengar att tjäna, visar hans kalkyler på diabeteskostnaderna. Förutom det lidande som kan undvikas för människan som slipper amputera ett ben eller få en hjärtinfarkt. Hela 55 procent av diabetesvårdens kostnad uppkommer vid sjukhusvård. Medicinerna kostar bara 7 procent. Det är ett argument att ta med till doktorn, när ett dyrare, men kanske bättre anpassat preparat diskuteras.

Prata med doktorn, det gör vi alldeles för lite, anser Antti Virkamäki.

- Vi läkare tycker inte att vi har den tiden, men det är synd eftersom när patienten inte får veta allt om sin medicinering, hur den verkar och varför han eller hon ska ta den, då vet vi att följsamheten minskar, säger han, och prognosen försämras. Det är ju i slutändan patienten som måste ta ansvar för sin behandling, att tabletten tas och vid rätt tillfälle.

_______________________________________________
Symptom på lågt blodsocker/hypoglykemi

 


En vanlig biverkan hos de äldre diabetesmedicinerna, dock inte Metformin, är att blodsockret ibland sjukner för lågt.

 • Kraftlöshet.
 • Yrsel.
 • Ökad svettning.
 • Snabb puls.
 • Synrubbningar.
 • Koncentrationssvårigheter, en känsla av obehag, vissa beskriver att de känner sig som när de blir rädda.

Behandla så här: Vanligen hjälper det att äta eller dricka något som innehåller socker, men händer det ofta kan det vara fel på behandlingen.

Av Hanna Brodda
12 november, 2009

4 kommentarer

 • Min pappa
  Min pappa från MAROCKO vill ha hjälp med diabetes medicin hur kan ni hjälpa mig med det tack

 • Av Sanna Eriksson 5 januari, 2014

  Mer forskning om metformin och diabets krävs
  Precis som Staffan Arvas skriver ovan så tycker jag att det borde göras mer för att fånga upp de som går med diabetes men som inte har fått någon diagnos. Det vill säga de vet inget om själva utan har en oupptäckt och obehandlad sjukdom. Antalet med diabetes fall ökar stadigt i världen och lär snart vara upp i cirka 400 miljoner fall (enligt statistik 2013 från international diabetes federation). Att sätta in läkemedel i ett senare skede, till exempel metformin, http://www.metformin.se/ , fungerar förvisso men det skulle naturligtvis vara mycket bättre att upptäcka diabetesfall tidigare och behandla med livsstilförändringar för att senare slippa medicinering med läkemedel så som metformin och andra.

 • Av Staffan Arvas 16 november, 2009

  Det är verkligen märkligt att
  Det är verkligen märkligt att det görs så lite i Sverige för att fånga upp de som går med oupptäckt diabetes. Socialstyrelsen skriver att det är ungefär lika många som har konstaterad som oupptäckt diabetes i Sverige. Borde till något i likhet med det finska exemplet.

 • Av mazarin 15 november, 2009

  Det var perfekt timing på den
  Det var perfekt timing på den här artikeln! Dags ätt byta medicin och kanske läkare.

Comments are closed.