rontgenfetma

Motivation är viktigt för att orka ändra sina vanor och sjuksyster Eva Bergelin har hittat en riktig motivationshöjare.

Att röntga magen och visa på riskerna med det egna fettet.

Den här kvinnan har mycket underhudsfett och mindre av det farliga bukfettet. Underhudsfettet är det som går att greppa, det degiga du kan känna och dega omkring med. Bukfett är fett som ligger under magmusklerna insprängt mellan tarmar och inälvor. Vissa kan ha mycket farligt fett långt innanför en hård mage.

- Till den här patienten skulle jag säga att hon bara har en liten ökad risk att få allvarliga följdsjukdomar. Kroppstyngden är förstås jobbigt för höft, knä och fötter och hon kanske inte orkar röra sig som hon skulle vilja, men fettet är mindre farligt än om det legat centralt, säger Eva Bergelin.

Fettet som ligger insprängt i buken är farligare för att det påverkar kroppens ämnesomsättning mer. Det omsätts lättare och det bidrar till att täppa igen kärlen och förstöra hjärtat. Även risken för diabetes typ 2 ökar.

Röntgenbilden som pedagogiskt hjälpmedel för att bidra till ökad motivation har studerats vid Sahlgrenska Akademin på Göteborgs universitet. Under studien erbjöds de patienter som sökte till Obesitasmottagningen för att få behandling för sin fetma, att delta i bildvisningsstudien.

- Motivationsfaktorn är så tydlig om behandlingsprogrammet ska ge resultat. Det här blir ett pedagogiskt verktyg att öka kunskapen och motivationen för patienten, vilket är viktigt för patienten som måste göra jobbet med livsstilförändringen själv, säger Eva Bergelin.

Källa: Artikeln är publicerad i Scandinavian Journal of Caring Science: Bergelin E, Lundgren S M. Patients experiences of seeing their obesity in CT images allow for an active self-care: a qualitative study. Scand j Caring Sci. 2013 Mar 19.

 

Av Hanna Brodda
25 april, 2013

1 kommentarer

  • Av anonym 21 maj, 2013

    Vården har begränsade
    Vården har begränsade resurser – var ska MR-tider tas från? Redan nu är det ju omöjligt att få MR för rygg- och ledproblem. Ju tidigare man upptäcker problemen, desto mindre risk för att bli så dålig att man får svårt att gå – och därmed går upp i vikt!

Comments are closed.