reumatism210
Slipp sprutan på vårdcentralen. Nya Cimzia mot reumatism kan du ta själv hemma.

Flera sjukdomar uppstår när kroppens immunförsvar angiper den egna kroppen, som om den var ett hot, det är vad som händer i när man får till exempel reumatoid artrit, eller ledgångsreumatism som det kallas, eller magsjukdomen Chrons. Cimzia verkar genom att hämma immunförsvaret och inflammationen dämpas. - Rent allmänt är vi positiva till nya läkemedel, det behövs mer forskning eftersom det finns fortfarande saknas bot mot reumatism och alla inte blir hjälpta idag. Ofta hjälper medicinen ett par år, men sedan klingar effekten av, säger Jan-Olov Söderberg, generalsekreterare på Reumatikerförbundet. Risken med Cimzia är att den även sänker immunförsvaret gentemot infektioner och andra sjukdomar. Därför måste fördelarna vägas mot riskerna, precis som de andra läkemedlen med liknande verkning.  

Ny europeisk undersökning visar att Cimiza i kombination med metotrexat ger mindre symptom vid ledgångsreumatism och det är betydligt enklare att ta det. Istället för att gå iväg till syster och få en spruta kan du ta den hemma i köket.

Efter ett par försök har nu Cimzia blivit godkänt av EU-kommissionen. Orsaken till att de först fick nej var att nyttan bedömdes som begränsad. Cimzia är inte betydligt bättre än föregångarna Enbrel, Remicade eller Humira, utan mest enklare att hantera.


Går det att få cimzia nu?

- Det ska gå, men det kan vara så att företaget inte marknadsfört det ännu och då kan det ta lite tid att få det. Men när det är godkänt i EU blir det automatiskt godkänt här, säger Gunilla Sjölin-Forsberg vid Läkemedelsverket.

Godkännandet avser behandling i kombination med metotrexat av vuxna med måttlig till svår reumatoid artrit när andra antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt.

Av Hanna Brodda
7 oktober, 2009