stress_bertilericson_scanpix_210
Dålig uppväxt ger sämre försvar mot stress, nu utvecklas nya metoder att bota den farliga stressen.

Läs om medicinerna mot stress.

 

Professor Michael Meaney i Montreal har tittat på varför olika människor stressar mer än andra. Han har bevisat att Freud hade rätt, rent neurologiskt. Dålig uppväxt skadar hjärnan. Råttor som förlorar sin mamma tidigt, och får en kall och otrevlig barndom, får svårare att hantera stress rent fysiskt. De får en högre kortisolhalt i blodet och sämre förmåga till återhämtning.

- Råttor är intressanta att studera eftersom de på många vis står närmare oss än andra djur beträffande stresshormonreglering, säger forskaren Tommy Olsson, vid Umeå universitet, som kommenterade Meaneys studier vid en föreläsning på Svenska Läkaresällskapets riksstämma.

De råttor som växte upp med en omhändertagande mamma mådde bra, bäst stressreceptorer fick de som växte upp med riktiga hönsmammor. När forskarna lyfte bort råttbarnet i en kvart om dagen, och sedan fick komma tillbaka till en väldigt brydd mamma som slickade och slickade, fick de lägsta stresshormonerna och goda receptorer för resten av livet. Men de om fick vara borta tre timmar om dagen, och på det viset förlorade den magiska anknytningen till sin råttmamma, blev de oroliga/ångestpräglade och mycket känsliga för stress. De fick också ett sämre skydd mot andra sjukdomar på grund av den ökade stresskänsligheten och dessutom ett dåligt minne och ökad risk för demens.


Deppa inte ihop nu. Det är aldrig försent att få en lycklig uppväxt, eller i alla fall klart förbättra sina chanser, enligt Tommy Olsson.

- Det här förloppet är reversibelt. De råttor som senare hamnar hos andra väldigt mammiga råttor ändrar sina hjärnor. De får en mera effektiv signalering mellan nervceller och en lägre kortisolfrisättning. Även en berikad miljö skyddar hjärnan och minnet. Minnet är väldigt beroende av en trygg miljö och samtidigt en berikad tillvaro. De föräldralösa råttor som fick vara i burar med många kompisar och fick möta nya utmaningar varje vecka, fick ett ökat skydd mot både alzheimer och stress.

 


Undvik stressande situationer
, vilket inte är så enkelt. Det som ökar kortisolnivåerna mest av allt i en människas liv är ens egen förlossningsögonblick, sedan kommer dödsfall i familjen och längre ner kommer allmän meningslöshet. Deprimerade människor, berättar Tommy Olsson, visar i ungefär hälften av fallen en ökad kortisolhalt, utan att vara utsatta för något yttre som kan upplevas som stressande.

Därför är stresskänslan så farlig. Ökad exponering för stresshormoner ger mer fett på magen. Ett fett som ska vara aktivt och lättillgängligt för den som plötsligt måste springa ifrån ett lejon. Det är det som gör fettet så farligt, om bäraren inte springer ifrån några lejon fastnar fettet i kärlen och åstadkommer farliga hjärt- och kärlsjukdomar. Frågan nu, enligt Tommy olsson, är om det går att styra bort fettet från magen.

- Jag tror att vi måste titta mer på vävnaden och den aktiva fettväven. Det kan vara så att kostens sammansättning är viktig och att kolhydrater orsakar bålfetma mer, att en kost med mera "goda fetter" och högre halt av protein gör att fett hamnar på rätt ställen i kroppen, vi tittar på det. Nu hoppas man också på 11beta-preparaten som verkar kunna minska just bålfetman genom att minska stresshormonhalterna i fettväv, vi får se.

Av Hanna Brodda
11 december, 2009

1 kommentarer

  • Stress är farligt, jag märkte
    Stress är farligt, jag märkte det när jag gick in i väggen för två år sedan. Då tyckte jag inte att jag hade fått någon förvarning alls men så när det smällde till fattade jag ju att det hade varit på gång länge.
    Läkaren sa att jag hade stressdiabetes, magsår, konstant huvudvärk, på grund av stress.
    Nu tänker jag att det delvis hade med min uppväxt att göra. Inte bara att jag är ”duktig flicka”. Jag växte upp med mormor som var mycket upptagen, hon hade inte tid eller ork med oss barn.

Comments are closed.