storhund210
Vanligt tuggummi med xylitol är livsfarligt för en hund, liksom många andra av våra receptfria preparat, berättar veterinär Susanne Åhman på Läkemedelskongressen.

De flesta av oss skulle aldrig få för oss att ge en receptbelagd medicin till våra djur, men viktigt att veta är att även de "ofarliga" receptfria kan vara mycket farliga för djur. En katt äter inte gärna frivilligt en medicin, men om den blir tvättad med ett shampo som innehåller den starka tee treee-oljan, kommer den helt säkert att tvätta den av sig och få i sig det mesta.

- Hundar är lite oförsiktigare och många äter gärna ett avlagt nikotinplåster eller sätter i sig ett helt tuggummipaket om de får chansen, det blir då en väldigt allvarlig toxisk reaktion som de måste till veterinär för att klara, säger Susanne Åhman.

Fler ämnen som inte är bra för hudsjuret:

  • Xylitol - finns bland annat i tuggummi och halstabletter och används för att rena tänderna. Kan orsaka lågt blodsocker så att hunden svimmar av och leverskadorna kan bli dödliga.
  • Tee tree - finns bland annat i shampoo och krämer.
  • Paracetamol - som finns i Alvedon och Panodil, ska aldrig ansvändas på djur, en vanlig tablett med 500 mg kan allvarligt förgifta katter och hundar.
  • Magnecyl och aspirin - kan ges men i mycket små doser. Högst en tiondels tablett. Större doser kan orsaka allvarliga inre blödningar.
  • Nikotinplåster - innehåller fortfarande nikotin även om det är använt och förgiftar snabbt en hund.

 

Värktabletter är särskilt farligt eftersom många får för sig att det går att ge samma smärtlindrande till djur som för människor. Ur Fass för djur: "Både katter och hundar är känsliga för paracetamol. Den vanligaste styrkan på paracetamoltabletter är 500 mg. En enda sådan tablett kan ge en mycket allvarlig intoxikation hos katt. Paracetamol finns även som oral lösning. Även en sådan lösning kan ge allvarliga förgiftningar hos framför allt katter. Paracetamol har ingen veterinärmedicinsk användning. Hos katt kan emellertid förgiftningar inträffa om en djurägare försöker använda preparatet som smärtstillande medel. Hos hundar kan förgiftningar inträffa om de genom olyckshändelse äter ägarens medicin. Vid förgiftning ses främst leverskada och methemoglobinemi."

  • Dina mediciner på läkemedelskongressen oktober 2009.

 

Av Hanna Brodda
19 oktober, 2009