Faslodex_450
För kvinnor med hormonrelaterad bröstcancer, cancer som behöver östrogen för att kunna växa, har studier visat god effekt för dubbel dos av Faslodex.

Faslodex är sedan tidigare en använd medicin för behandling av kvinnor som passerat klimakteriet och har cancer som bildat metastaser från bröstet. Studier visar nu att medicinen ger bättre effekt med dubbel dos, 500 mg istället för 250 mg, enligt pressmeddelande från Astrazeneca. Som med all cancerbehandling är biverkningarna tunga att leva med men i det här fallet ger dubbel dos inte dubbelt svårare biverkningar.

Metastaserad cancer går idag inte att bota, men det går att skjuta upp sjukdomsförloppet och leva många år med sin sjukdom. Syftet med de nya medicinerna som utvecklas är att skjuta upp förloppet. 

Med den här dosen Faslodex, som består av Fulvestrant, var 34 procent av kvinnorna vid liv efter ett år, jämfört med 25 procent med den tidigare rekommendarade dosen.

- Fulvestrant är en intressant medicin och tidigare har flera studier av denna substans genomförts, men förvånande nog så har man inte tidigare visat att Fulvestrant är bättre än andra mediciner som används för bröstcancerbehandling, som anastrozol och tamoxifen. Nya data från Confirm-studien visar dock att dubbel dos av Fulvestrant ger en något bättre effekt för kvinnor med metastaserad bröstcancer, och intressant nog så ökade inte biverkningarna med dubbel dos, säger Jonas Bergh, professor i onkologi vid institutionen för onkologi-patologi på Karolinska Institutet, Radiumhemmet i pressmeddelandet.

Bröstcancer drabbar var tionde kvinna någon gång i livet och prognosen att överleva har ökat. Överlevnaden i sjukdomen tio år efter diagnosen är idag omkring 80 procent, vilket är betydligt bättre än för fyrtio år sedan. Cirka 70 procent av all bröstcancer är hormonkänslig.

Confirm-studien av Fulvestrant är gjord av tillverkaren Astrazeneca.

Av Hanna Brodda
7 januari, 2010