rundmage250
Uppsala Akademiska Sjukhus opererar nu fler än en person om dagen med överviktskirurgi för att hjälpa patienten att gå ner i vikt.

Vi blir allt tjockare och samhällets kostnader för följdsjukdomarna ökar. De senaste åren har flera landsting sett den ekonomiska vinsten med att utföra överviktsoperationer. De kostar cirka 100 000 kronor, men vinsten är betydligt högre.

De senaste 10-15 åren har man opererat allt fler på Akademiska sjukhuset. Under 2011 ökade antalet överviktsoperationer vid Akademiska sjukhuset för åttonde året i rad. Totalt opererades 247 patienter, jämfört med 195 året innan.

 – Förklaringen till ökningen ligger dels i att vi kan operera fler patienter samma dag, omkring 7-8 personer i veckan, dels att vi infört en ny operationsmetod som är mer skonsam och innebär att patienterna blir rörligare efter ingreppet och kan skrivas ut en dag tidigare. I genomsnitt stannar patienterna numera tre dagar på sjukhuset, säger Magnus Sundbom, överläkare och ansvarig för överviktskirurgi på Uppsala Akademiska Sjukhus.

Effektivare arbetsrutiner bidrar också till att fler operaras. Här hålls patienter "standby" för att hoppa in vid sena återbud. Patienterna vårdas också av en mindre personalgrupp, mer fokuserad på deras problematik.

Överviktskirurgi kan utföras på patienter med BMI på över 35 och som har medicinska skäl för operationen, exempelvis diabetes och/eller högt blodtryck. Patienterna opereras med två metoder: gastric bypass eller duodenal switch. 80 procent av patienterna kommer från andra landsting i sjukvårdsregionen eller andra delar av Sverige.

Av redaktionen
13 mars, 2012

2 kommentarer

  • Av anonym 15 juli, 2013

    Gastric bypass
    Jag har gjort gastric bypass för två år sen och jag är super nöjd med den och jag ångra inte en sekunds att jag tog det stora steget. Och jag måste säga att jag fick jätte bra inf på den sjukhuset jag var på

  • Av anonym 15 mars, 2012

    åok
    Men varför

Comments are closed.