lars_ohly_ger_blod450

Den gamla åderlåtningen som behandling har kommit tillbaka.

En studie visade att blodtryck, insulinkänslighet och blodfetter förbättrades av att tappa blod.
Fakta om

Övervikt, högt blodtryck, onyttiga fetter i blodet och höga blodsockervärden är ett antal symptom som brukar sammanfattas som det metabola syndromet. De är i huvudsak livsstilsrelaterade och är det som upptar största delen av sjukvårdsbudgeten. Det är också den vanligaste dödsorsaken för både män och kvinnor i vuxen ålder.

Nu har en grupp tyska forskare vid universitet och sjukhus i Berlin visat på en ovanlig behandlingsmetod. Att tappa ut en del av blodet.

I studien ingåck 64 människor i åldrarna 25-70 år, där hälften av dem fick lämna blod vid två tillfällen.

Bland de som tappats på ett par deciliter blod, motsvarande en blodgivningsdos, hade alla värden förbättrats. Blodtrycket hade i genomsnitt sjunkit från 148 till 130 mmHg, pulsen var långsammare och blodsockernivåerna, HbA1c, var lägre. Även blodfetterna såg bättre ut. Det är effekt jämförbar med medicinering, fast utan biverkningarna.

Orsaken till de förbättrade värdena kan ha att göra med tömningen av kroppens järndepåer, menar forskarna i sammanfattningen. De konstaterar också att ge blod kan vara till fördel för människor med det metabola syndromet.

För människor som får blod betyder de här värdena ingenting då blodet renas och separeras innan det ges vidare.

Studien publicerades i tidningen BMC Medicine.

Av redaktionen
24 augusti, 2012