perjeta250
Läkemedel Perjeta som används som tilläggsbehandling mot spridd HER2-positiv bröstcancer har i en ny studie visat ge i snitt 16 månaders ökad överlevnad jämfört med dem som enbart fick standardbehandlingen.

En ny studie av läkemedlet Perjeta har presenterats som visar på mycket goda resultat avseende överlevnad hos patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer. Det var under den stora cancerkonferensen ESMO som studien presenterades, och resultaten visar att patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer levde i snitt nästan 16 månader längre om de fick tilläggsbehandling av läkemedlet Perjeta, jämfört med enbart standardbehandling. Läkemedlet ges i kombination med cytostatika och läkemedlet Herceptin. Perjeta känner igen och binder till en human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2 – HER2, som är en molekyl som sitter på utsidan av vissa bröstcancerceller. Molekylen är inblandad i cancercellernas tillväxt och blockeras den kan tillväxten av cancercellerna störas. – Tidigare levde man i ungefär 1,5 år om man hade den här sjukdomen. De här forskningsresultaten är det i särklass bästa under hela konferensen, säger Jonas Bergh, professor i onkologi vid Karolinska Institutet till TT. Resultaten från studien visar att hälften av dem som fick det nya läkemedlet levde efter nästan fem år. Medianöverlevnaden var 56 månader jämfört med 41 månader för de patienter som fick standardbehandlingen. Det är sedan tidigare studier känt att denna behandling ökar överlevnaden, men nu har patienterna följts under en längre tid och även effekterna på längre sikt har blivit synliga. Trots att Perjeta har varit godkänt av Tandvårds- och läkemedelsmyndigheten i ett år och finns med i Socialstyrelsens rekommendationer för behandling av bröstcancer är användningen mycket olika över landet, enligt Jonas Bergh.

 

Läs även: Kolla brösttätheten vid mammografi     

Blogg: Gurkmeja mot cancer

Läs studiens abstract här.

Av Lisa von Garrelts
30 september, 2014