brost250
Kampen för att hitta botemedlet mot cancer fortsätter. Nu har Novartis kommit med två nya mediciner för att förebygga och stoppa bröstcancer hos kvinnor.

Bröscancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och stora resurser satsas på att ta fram botemedel. Nyligen lanserades två nya läkemedel som visat sig ha en skyddande effekt mot återfall vid bröstcancer men även spridning av sjukdomen. De heter Zometa och Femar och är riktade till kvinnor under klimakteriet respektive till kvinnor som har lämnat klimakteriet. - Många kvinnor med bröstcancer får återfall i sin sjukdom trots dagens behandling. Vår studie visar att denna nya behandlingsmöjlighet med Zometa som tillägg, förutom att minska antalet återfall, dessutom är mycket kostnadseffektiv, säger Henrik Lindman, överläkare vid onkologiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala och en av författarna till studien om läkemedlet, i ett pressmeddelande från tillverkaren Novartis. Zometa har enligt studien visat sig skyddar mot återfall av tidig bröstcancer hos kvinnor som ännu inte hade passerat klimakteriet och lider av hormonkänslig bröstcancer. Att ta Zometa som tillägg till antihormonell behandling har visat sig minska risken för återfall i bröstcancer med 36 procent. Läkemedlet har tidigare används för att förhindra att skelettkomplikationer och benbrott inträffar vid skelettmetastaser, men nu har forskare sett att läkemedlet kan vara bra även vid behandling av bröstcancer. Femar har visat efter annan  långtidsstudie vid namn BIG 1-98, att kvinnor med tidig hormonkänslig bröstcancer och som har passerat klimakteriet löper en minskad risk att dö om de medicineras med läkemedlet. Femar är även den enda aromatashämmaren som kunnat visa att tidig behandling minskar risken för spridning av cancern till övriga delar av kroppen. Flera studier har visat att aromatashämmare ger överlägset skydd mot återfall i bröstcancer jämfört med den tidigare standardbehandlingen med tamoxifen i fem år.  

 

– Femar är den enda aromatashämmare som visat sig signifikant minska risken för återfall och tidig spridning av bröstcancern till andra delar av kroppen och som visat förlängd överlevnad, jämfört med behandling med Tamoxifen i fem år. Denna extra analys är viktig och visar att fördelarna med Femar är större än vad vi först trott och dessutom nu signifikanta, skriver docent Stig Holmberg, Kirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i studiens sammanfattning. Bröstcancer är den näst vanligaste orsaken till dödsfall i cancer bland kvinnor och i Sverige dör omkring 1 500 kvinnor varje år på grund av bröstcancer. Ungefär en tredjedel av kvinnor med tidig hormonberoende bröstcancer får återfall av sin sjukdom. Hälften av dessa återfall är tidiga, inom fem år efter operation, men merparten av dessa sker redan under de första två till tre åren. Studierna presenterades vid den årliga internationella bröstcancerkongressen i San Antonio, USA, i december och medicinerna har nu blivit godkända för att använda i cancervården.

Av Hanna Brodda
10 mars, 2010