barnochhund
Små barn, gärna redan under graviditeten, får mindre allergier om de utsätts för husdjur, visar en amerikansk studie. Särskilt viktigt kan det vara för barn som fötts med kejsarsnitt.

Flera tidigare studier har visat minskad risk för barnen att utveckla allergier i familjer som haft husdjur, men detta är den första studien som mätt allergirisken med blodprov.

Immunoglobulin E, LgE, heter serumet som är markören för allergi och astma och som mäts i blodet.

Över tusen barn har deltagit i studien. Proverna har tagit på barnen direkt efter förlossningen, efter sex månader och efter två år och resultatet har sedan följts upp efter fyra år.

Hos knappt hälften, i 420 av familjerna, fanns det husdjur. Forskarna skilde också på de barn som fötts vaginalt jämfört med de som levererats med kejsarsnitt.

Slutsatsen var att de barn med mammor som levt med husdjur under graviditeten och sedan fötts vaginalt fick lägst nivå av LgE och minst risk att utveckla astma och allergier. De snittade mammorna med husdjur fick ändå färre allergiska barn än de som snittats utan husdjur.

Forskarna har dragit slutsatsen att det handlar om att barns immunförsvar behöver utsättas för bakterier för att sedan utvecklas normalt.

 

Läs mer: Så blir du botad av djuren

 

Källa: Tidningen Allergia och Journal of Allergy and Clinical immunology, Effect of prenatal indoor pet exposure on the trajectory of total IgE levels in early childhood

Av Dina mediciner
24 november, 2011