En ny kombination av mediciner förlänger livet för patienter med den vanligaste formen av spridd lungcancer.

 Enligt Anders Vikström, överläkare på lungkliniken vid Linköpings Universitetssjukhus och ansvarig för den svenska delen av studien, är resultatet ett genombrott för cancerpatienterna.

- Tiden tills patienterna får återfall är imponerande lång. De här är det bästa resultat man hittills sett för de här patienterna, säger han  i ett pressmeddelande.

Behandlingen går ut på att kombinera antikroppen Avastin med cellgifterna Alimta och Cisplatin.

I studien deltog 376 patienter från hela världen med spridd icke småcellig lungcancer, undantaget patienter med typen skivepitelcancer.

Alla patienter fick en inledande standardbehandling med antikroppen Avastin samt cellgifterna Alimta och Cisplatin. De patienter som hade nytta av behandlingen delades sedan in i två grupper, där den ena gruppen fick Avastin och Alimta medan kontrollgruppen enbart fick Avastin som underhållsbehandling.

De som fick den kombinerade behandlingen fick återfall efter i snitt 10,2 månader jämfört med efter drygt ett halvår i kontrollgruppen. Det är en förbättring på 55 procent i den grupp som fick kombinationsbehandling.

 - För patienter med avancerad lungcancer som vi inte kan bota, är det viktigaste att kunna må så bra som möjligt så länge som möjligt. Det är därför roligt att se att patienterna lever längre tid utan att tumörsymptomen försämras men också att det sker utan att livskvaliteten i övrigt blir sämre, säger Anders Vikström. Det här inger hopp och det vi ser nu är säkert bara början.

Den vanligaste formen av lungcancer kallas adenocarcinom och svarar för omkring 65 procent av all icke-småcellig lungcancer. Studien presenterades av tillverkaren Roche vid den stora cancerkongressen Ecco i Stockholm i september 2011.

Av Dina mediciner
26 september, 2011

1 kommentarer

  • Av ´marianne 16 december, 2011

    lungcacer
    jag ´är ny´fyllda 55 ´år och har lungcancer som jag då haft i minst 2 ½ år den märktes när jag fick ont i huvudet 4 ånader efter de jag sa till första gången väl kommen till sunderby sjukhus konstaterades en metasts i min skalle som jag fick operera bort väldigt snabbt ca 2 dagar så låg jag på bordet…nu går jag på kontroll har lungcancer i höger lunga som växer jag har fått prova alla cellgifter men inget resultat…
    nu var jag den 14 på röntgen i sunderbyn och 15 hos läkarn där jag fick beskedet att min tumör växer och inte har jag fått nåra andra behandlingar om sprida sej eller nåt jag går som en tickande bomb typ,,,, så de är inte mycke man tror på som cancer patient de är så mycke ord å inget händer

Comments are closed.