gravidfetmayoga
Intresset för förlossningsförberedande kurser går upp och ner, sista åren har intresset ökat. Allt fler blivande föräldrar går kurser för att lära sig att slappna av, andas rätt och kunna hantera smärtan vid förlossningen.

Nu visar en ny undersökning som gjorts av Malin Bergström, psykolog och doktorand vid Karolinska Institutet att smärtupplevelsen blir ungefär densamma med eller utan profylaxkurs. Lika många utbildade mammor kräver smärtlindring vid förlossningen, 52 procent. - Som psykolog trodde jag att förberedelserna inför föräldraskapet skulle ha effekt, men vi såg ingen skillnad på hur upplevelsen var efter de olika utbildningarna, säger Malin Bergström till Karolinska institutets tidning Medicinsk vetenskap. Ryggmärgsbedövning kräver en narkosläkare och behandlingen blir i slutändan kostsam. Kan rätt förberedelse minska användningen av bedövningen är det mycket värt för samhället. I våras satsade regeringen 70 miljoner på att bygga ut föräldrautbildningen och varje familj får 2000 kronor. Det finns många olika kurser, både förlossningsförberedande och kurser som handlar om föräldraskapets första tid, kurser som behöver utvärderas mer vetenskapligt, anser Malin Bergström. Drygt 1000 mammor och deras partners ingick i studien och Bergström tittade bland annat på föräldrarnas egen skattning av stressen första tiden, hur många som valde epidural bedövning och hur förlossningen upplevdes.

Av Hanna Brodda
23 september, 2009