Stig_dagerman450
Svenska forskare har visat att kreativa människor har en liknande "hjärnskada", vissa likheter i hjärnans dopaminsystem, som schizofrena och bipolära. Dina mediciner har frågat om det går att medicinera för ökad kreativitet - eller vissa fall mindre.

Nyligen publicerades forskningen som visade att nivåerna av dopaminreceptorerna i hjärnan hos mycket kreativa människor liknar de man ser vid vissa psykiska sjukdomar. Det är känt att vissa kreativa människor lider av perioder av depression och flera stora konstnärer har själva valt döden framför livet.

Det här är grundforskning som det heter, det ger ingen direkt "nytta" eller ny behandling, men det ger en ökad kunskap som i sin tur kan ge mediciner.

- Det är klart att det är intressant att se om det finns en möjlighet att öka kreativiteten på något sätt, kanske särskilt för människor som har en annan sjukdom i botten., säger forskaren bakom studien Fredrik Ullén, docent i neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

Ullén har studerat hjärnan och kommit fram till att det fanns färre dopaminreceptorer av typen D2 i det hjärnområde som heter thalamus, hos dem som var mer kreativa det är både produktionen av dopamin och och de celler som ska ta emot ämnet som är påverkade.


För att förklara vad som är kreativitet har forskargruppen låtit människor ta fram lösningar på ett problem. De som hittade på de mest fantasifulla och varierande lösningarna ansågs mer kreativa, enligt den här definitionen. Vid experimenten syntes mätbara skillnader och forskarna spekulerar nu om människor med lägre dopamin-nivåer och färre D2 receptorer har en mer "liberal" hjärna. Istället för att strängt filtrera mycket information är den här hjärnan öppen och släpper in mer och ser mer ovanliga sammanhang. Resultatet är en mer kreativ hjärna som kan tänka utanför de gängse ramarna. Det är när fantasin drar iväg och en hel parallell värld växer fram, det är då kreativiteten har blivit en sjukdom.

- För mycket information mår hjärnan inte bra av förstås. Den här kopplingen är nästan ännu tydligare till människor med bipolär sjukdom, än schizofreni, även om nya resultat också visar att de två sjukdomarna till viss del har gemensam genetisk bakgrund och ser ut att vara ganska närbesläktade, förklarar Fredrik Ullén.

De läkemedel som finns i dag vid schizofreni är de antispykotiska, bland annat Nozinan och Risperdal, flera av dem påverkar just D2 receptorerna.

Skulle teoretiskt sett de antipsykotiska läkemedlen kunna hjälpa kreativa människor som mår dåligt?

- Ja, det är teoretiskt möjligt och vore naturligtvis intressant att titta på i en studiedessa mediciner kan säkert vara effektiva vid psykisk sjukdom oavsett hur kreativ personen är. Men risken finns ju då att de förlorar sin kreativitetDet vore intressant att veta om man som bieffekter får påverkan på kreativ förmåga, säger Ullén.


Även vid ADHD är dopaminet i hjärnan lägre och amerikanska studier har visat att många kreativa och handlingskraftiga människor också har en viss ADHD-problematik, med svårigheter att koncentrera sig vid enformiga uppgifter bland annat.

Hänger allt det här ihop?
- Vi har inte tittat på det här, men visst finns det en dopamineffekt vid ADHD har jag hört, samtidigt har de ju koncentrationssvårigheterna som gör det svårt att göra något ordentligt.
men det vore säkert av intresse att studera kreativitet också hos personer med ADHD-diagnos.

Bipolär är den sjukdom som tidigare kallades man- och depressiv och behandlas ibland med Litium.

Av Hanna Brodda
2 juni, 2010