zelboraf_fore_och_efter__roche250

Ny medicin mot en viss form av vanlig spridd aggressiv hudcancer har godkänts i Sverige. Zelboraf botar inte, men det minskar antalet cancerceller och ökar livslängden.

Dina mediciner rapporterade tidigare om att substansen vemurafenib var på väg att eventuellt godkännas. Nu är studierna färdiga med övertygande resultat enligt den beslutande Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Cancerforskningen går allt mer mot att skräddarsy behandlingar för olika sorters cancerformer, olika människor och deras gener och hur de reagerar på olika behandlingar.

Zelboraf är enligt tillverkare Roche det första och enda godkända skräddarsydda läkemedlet mot spridd malignt melanom. Den vanliga cytostatikabehandlingen har sin verkan mot cancerceller men också mot kroppens övriga celler. Skräddarsydda läkemedel som Zelboraf angriper istället en förändring i cellens arvsmassa som är pådrivande i själva cancerutvecklingen.

Läs mer: Tablettbehandling mot farlig hudcancer på väg

Av redaktionen
9 mars, 2012