jaydess_2_hormonspiral450
Minsta möjliga nivå av hormon, mindre mojäng i underlivet och att slippa komma ihåg sitt piller varje dag. Det är några av fördelarna med den nya minispiralen.

Hormoner kan ställa till oreda både i kroppen och i miljön, det vet vi. Nu lanseras ett nytt preventivmedel, en minispiral med marknadens lägsta nivå av det kvinnliga gulkroppshormonet. Något östrogen finns inte alls.

-  Den nya minispiralen är framtagen för att passa de kvinnor som söker en långtidsverkande och säkert preventivmetod,med en minimal hormondos, säger Ingalill Hyltander som ansvarar för kvinnohälsa på Bayer i ett pressmeddelande till Dinamediciner.

Minispiralen har i en internationell studie visats vara ett mycket säkert preventivmedel som ger ett mer än 99 procentigt skydd mot oönskade graviditeter. Med i studien har 1 432 kvinnor i åldrarna 18-35 år från 11 olika länder deltagit. 39 procent av kvinnorna som deltog i studiegruppen hade inte tidigare fött barn. Spiralen tolererades väl av studiegruppen där inga oväntade eller allvarliga biverkningar rapporterades. Man tittade bland annat på risken för utomkvedshavandeskap, magsmärtor, utstötning av spiralen och skador på livmodern som visades vara låg.

Gör så här: Den nya minispiralen är 28x30 mm och sätts in av läkare eller barnmorska på en mottagning för kvinnohälsa. Spiralen är nyligen godkänd och kommer att finnas att få i Sverige i början på 2013.

Av redaktionen
6 december, 2012

1 kommentarer

  • Av Marie26 18 december, 2012

    Minispiral för äldre?
    Går det lika bra att använda denna om man är vuxen?

Comments are closed.