toppiggiftspindling250
Den toppiga giftspindlingen är en av de svampar som kan skada njurarna och den som råkat äta den svampen behöver sjukhusvård.

Exempel på svampar som kan ge njurskador: Toppig giftspindling, toppig giftspindelskivling och orangebrun giftspindling. De innehåller giftet orellanin som skadar njurarna.


Förgiftningsförlopp: Symtomen kommer sent, i regel efter tre till sju dygn. Dessa symtom är diffusa och börjar oftast med en allmän sjukdomskänsla. Det vanliga är huvudvärk, trötthet, frossa, smärtor i ryggen samt törst. Urinmängderna kan vara både större eller mindre än normalt. I svåra fall kan förgiftningen ge bestående njurskador.

 

Gör så här: Åk till sjukhus direkt.

______________________________________

Andra svampar som också kan skada vid fel tillagning: Även Stenmurklan kan ge symtom från nerver, njure och lever om den äts rå eller felaktigt tillagad.


Förlopp: Symtomen kommer oftast efter femt till åtta timmar. Av stenmurklans gift, gyromitrin, kan man bli illamående, få magont, kräkningar och diarré.
Även symtom från nervsystemet kan förekomma såsom yrsel, matthet och dubbelseende. I allvarliga fall kan sönderfall av röda blodkroppar, så kallat hemolys, lever- och njurskador tillstöta.  

Gör så här: Förgiftningens förlopp är oftast godartat men kan kräva observation och behandling på sjukhus.

 

Källor: Giftinformationscentralen, Naturhistoriska Riksmuseet

 

Läs mer om andra symtom och svampar.

Av Dina mediciner
21 september, 2011