Medicinen Zelboraf hjälper bara varannan patient med spridd hudcancer, men nu kan ett enkelt test visa vilka som blir hjälpta. Risken att dö i förtid minskade med 63 procent och av etiska skäl fick alla i studien till slut den verksamma substansen.

För första gången, enligt tillverkaren Roche, kommer patienter med spridd hudcancer, av en sort som drabbar ungefär hälften av patienterna, att kunna behandlas med en tablett som förlänger överlevnaden.

- Resultaten kommer också väldigt snabbt. Redan efter ett par veckor hade tumören krympt i den grupp som fick tabletten, säger Johan Hansson, överläkare på Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset samt huvudprövare för den svenska delen av studien i ett pressmeddelande från Roche.

Den verksamma substansen i Zelboraf heter vemurafenib och fungerar genom att den blockerar signalvägarna i cancercellerna så att den okontrollerade celldelningen hämmas och därigenom bromsar tumörtillväxten. Den här cancerformen beror på en genmutation som kallas Braf och kan nu lätt identifieras med ett test.

I studien ingick 675 patienter från bland annat Sverige, USA, England, Frankrike, Tyskland, Australien, Nya Zealand, Italien och Spanien. De testades alla för Braf-mutationen och lottades därefter till två olika grupper, där den ena gruppen fick traditionell behandling med cytostatika medan den andra fick den nya tabletten dagligen.

Risken att dö minskade med 63 procent vid analystillfället hos de patienter som fick tablettbehandling jämfört med de som fick cytostatika. Dessutom minskade risken att sjukdomen försämrades med 74 procent i tablettgruppen. I denna grupp kunde man också se en tumörkrympning hos 48,4 procent av patienterna jämfört med 5,5 procent i cytostatikagruppen. Av etiska skäl ändrades därför studien så att även patienterna i cytostatikagruppen erbjöds tablettbehandling.

Sjukdomen botas inte, men förloppet skjuts upp.

- Det här är ett unikt genombrott som innebär att vi nu har möjlighet att erbjuda en effektiv behandling till en stor grupp patienter med aggressiv och svårbehandlad hudcancer där vi hittills inte har haft bra behandlingar, säger Johan Hansson.

Tidigare har patienter med spridd malignt melanom bara kunnat erbjudas standardbehandling, vilket i ett tidigt skede av sjukdomen innebär kirurgi. Vid spridd malignt melanom ges även cytostatika som Dakarbazin och i vissa fall cytokiner vilka är signalämnen som bland annat aktiverar immunförsvaret. Men sedan några år inriktar sig cancerforskningen allt mer på att individualisera behandlingen. Det innebär att läkemedlen skräddarsys för en viss patient, dennes gener och tumörform.

Till skillnad från cytostatika som slår mot kroppens alla celler angriper de skräddarsydda läkemedlen, till vilka tabletten hör, cancercellerna specifikt.

Studien presenterades i helgen på cancerkongressen ASCO i Chicago och publicerades samtidigt i den medicinska tidskriften New England Journal of Medicine, NEJM. De svenska sjukhus som deltagit i studien är Karolinska universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Lund, Linköpings universitetssjukhus samt Norrlands universitetssjukhus i Umeå och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Vemurafenib är inte godkänt ännu av myndigheterna och tidigast i början av nästa år, 2012, kan medicinen finnas att köpa på svenska apotek.

Av redaktionen
7 juni, 2011

1 kommentarer

  • Av anonym 13 juni, 2011

    Spännande cancerbehandling
    hur ska man kunna vänta, hemskt att läsa om sådant här när man är sjuk på sätt och vis. gäller att inte ge upp.

Comments are closed.