bocian_fertilitetsklinik
På kliniken Bocian i Polen gör de ingen juridisk skillnad på spermie, ägg eller embryodonation. Hit kommer kvinnan för att bli gravid. "Vi är experter på fertilitetsbehandlingar och gör det ingrepp som krävs för varje situation och patient", säger Bartosz Mrugacz, marknadschef på Center for Reproductive Medicine Bocian

Till kliniken Bocian i östra Polen kommer kvinnor och män som inte får den hjälp de vill ha i sitt eget land. Tillskillnad från mycket annan medicinsk turism är det inte främst priset, utan hemländernas lagar som gör att deras kunder väljer att byta land. Hit går det att komma för utredning och sedan välja bland det mesta inom fertilitetsbehandling beroende på orsak till barnlösheten.

Går det för till exempel homosexuella kvinnor eller ensamstående kvinnor att komma till er för att få ett ägg eller embryo?

- Vi ställer inte den typen av frågor kring familjebilden överhuvudtaget, vi är ingen myndighet utan experter på fertilitetbehandlingar, säger Bartosz Mrugacz, som är andra generationens delägare i familjeföretaget Bocian, en klinik inom reproduktiv medicin sedan 2006 och som sammanlagt har haft 12000 kunder.

I Sverige är det bara par som kan få möjlighet att få insemination med pappans spermier, provrörsbefruktning med mamman och pappans ägg och spermier och äggdonation från en annan kvinna. Spermiedonation från en okänd pappa är inte möjligt i Sverige, inte heller embryodonation. Att frysa spermier inför en cancerbehandling och sedan testamentera bort dem, som den kände bloggaren Kristian Gidlund, med Ikroppenmin, ville göra, är förbjudet i Sverige. I Polen är det tillåtet.

Ålder är en annan svår fråga när det kommer till fertilitetsbehandlingar. I Sverige dras en gräns för att få subventionerad fertilitetsvård för kvinnan vid 40 år, mannen får vara högst 56 år. De ägg som inte placeras in i kvinnan får frysas, men bara i fem år, sedan måste de användas eller kasseras. I Polen finns ingen gräns för ålder hos kvinnan eller hur länge ägg eller befruktade embryon kan sparas.

- Här gör vi en individuell bedömning i varje fall, vi har kvinnor mellan 45 och 50 år som fått hjälp att bli gravida. Chanserna är förstås lägre, ju äldre kvinnan är, men för vissa kan det bedömas som möjligt och då är det värt att pröva, säger han.

 Abort är svårt att få i Polen, men när det kommer till fertilitetsbehandlingar är det mesta tillåtet. Kliniken har själva satt upp etiska gränser för vad de gör. De går inte med på att handla med embryon eller ägg. Här kostar behandlingen samma oavsett om det görs med eget eller andras vävnad. De vill heller inte låta dig välja kön.

- De här två sakerna är där vi på kliniken drar vår etiska gräns, förklarar Bartosz Murgacz. Annars har vi inte många lagar som reglerar det här medicinska området i Polen.

Ungefär varannan kvinna blir gravid av de kunder som kommer till Bocian, bland de kvinnor över 40 år är det 15 procent som blir gravida. Det är statistik som inte är helt lätt att jämföra med svenska kliniker. Dels därför att alla mäter olika, även i Sverige. En del mäter graviditeter, andra ett positivt utslag på graviditetstestet. Hos Bocian för de bok över kliniska gravditeter, inte fullföljda graviditeter och förlossningar.

- Det skulle vara svårt för oss, många åker hem och går till mödravård och föder hemma vid sitt eget sjukhus i sina respektive länder.

Kostnaden för en behandling med provrörsbefruktning varierar mellan 15 000 kronor och 30 000 kronor i Sverige. När ett par har försökt att bli gravida i ett eller ett par år kan behandlingen bekostas av landstinget.

Hos Center for Reproductive Medicine Bocian blir kostnaden ungefär hälften för den vanligaste metoden som används i svenska landsting, mot de privata alternativen i Sverige.

Används någon av de mer avancerade metoderna, som att öppna ägget och hjälpa in spermien, blir skillnaden i pris mindre. Till avancerade metoder  räknas bland annat Assisterad Hatching (kläckning) för att öka chanserna vid IVF.  Om spermierna är svaga, gör de också så kallade IMSI, Intra-cytoplasmic Morphologically Selected. De gör också Spindle View, vilket ökar chanserna att få bra embryon.

I Polen finns också en svensk fertilitetsklinik, Invimed, som lyder under polska regler med dokumenterade resultat. Där går det bland annat att få välja anonyma ägg eller spermier från människor som liknar en själv, utifrån bilder på de som barn. Den kliniken har också infört IMSI-6600 för män med infertilitetsproblem och nedfrysning av ägg och spermier.

Av Hanna Brodda
26 september, 2013

4 kommentarer

 • Av Marie-Loise 24 augusti, 2015

  Angående Invimed
  Invimed är inte alls så bra som de utger sig att vara på deras hemsida. Har varit till Warszawa och först får man fylla i en massa papper bara på engelska. Hade man frågor kunde inte personalen engelska. Läkaren var stressad och gav inte alls den informationen eller förtroendet man behöver en sådan gång. Svåra att få kontakt med för vidare information. När sedan processen startades var de inte tillgängliga för vidare handledning och tid så flyg kunde planeras. Ångrar att vi vände oss till denna klinik, skulle valt en annan med facit i hand.

 • Av Marie-Loise 24 augusti, 2015

  Angående Invimed
  Invimed är inte alls så bra som de utger sig att vara på deras hemsida. Har varit till Warszawa och de flesta ur personalen kunde lite eller ingen engelska. Alla formulär på engelska. Svårt att få kontakt med dem om de har väldigt dålig service när man kommit igång med behandlingen och behöver snabba svar för vidare direktiv och för att boka flyg så struntar de i detta. Känns som de är mest ute för att tjäna pengar och när de väl fått dem sätter de absolut inte patienten i fokus. Avråder från denna klinik.

 • Av Elida 16 oktober, 2013

  och…
  Insåg att rätt mycket blivit lite missvisande om svenska förhållanden. Man kan i Sverige behandlas till dagen innan man fyller 43 år privat. Landstingen bestämmer själva till vilken ålder man ger (subventionerad) vård – vanligen runt 38 år. Man kan få hjälp med subventionerad IVF när man försökt hemma i 1 år och landstingen ger olika (1-3) antal försök. I landsting med kortare köer är det vanligt att försöka privat först efter att de landstingsfinansierade försöken är slut. Man kan få antingen donerad sperma eller donerade ägg, inte båda samtidigt.

  Våren 2012 beslutade riksdagen att ensamstående skulle kunna få fertilitetbehandlingar med donerad sperma i Sverige. Regeringen fick i uppdrag att skyndsamt ta fram ett lagförslag men utredare tillsattes först sommaren 2013. Samtidigt fick denna i uppdrag att även utreda embryodonation och surrogatmödraskap (som smer ställt sig positiva till). Utredning avseende ensamstående ska vara klar 2014 och embryodonation o surrogat först året efter.

 • Av Elida 16 oktober, 2013

  Invimed svenskt?
  Men stämmer det verkligen att Invimed numera ska vara svenskägt? Företaget, som åtminstone tidigare ska ha haft polska ägare har kliniker på tre platser, varav Gdynia relativt nyligen fått svenskspråkig personal och gjort en svensk hemsida. Har företaget också bytt ägare?

  /Elida – med barn via Invimed Warszawa

Comments are closed.