Svernska forskrare såg att de kvinnor som fick acetylsalicylsyra mot hjärtbesvären också höll sig mer alerta än de som inte fick behandlingen. Nu har tester visat att ämnet bromsade den åldersrelaterade nedgången i kvinnornas hjärnkapacitet.

En liten bit motsvarande en fjärdedels huvudvärkstablett varje dag har visat sig bromsa nedgången i intellektuell kapacitet hos äldre kvinnor.

– Våra resultat tyder på att acetylsalicylsyra kan skydda hjärnan, åtminstone hos kvinnor med hög risk för hjärtinfarkt eller stroke. Men vi vet inte de långsiktiga effekterna av rutinmässig behandling, säger forskaren Silke Kern i ett pressmeddelande från Göteborgs Universitet.

Silke Kern och forskarna vid Sahlgrenska akademin har under fem års tid studerat intellektuell kapacitet hos 600 äldre kvinnor mellan 70 och 92 år. Kvinnorna bedömdes ha en förhöjd risk att drabbas av hjärtinfarkt, kärlkramp eller stroke och därför fick 129 av dem en daglig, låg dos av acetylsalicylsyra som finns bland annat i Bamyl, Magnecyl eller Treo för att förebygga hjärtsjukdom. Förutom att de minskade risken för hjärtsjukdom blev de mindre gaggiga.

– I slutet av den femåriga undersökningsperioden hade den mentala kapaciteten minskat hos samtliga kvinnor, och andelen som drabbades av demens var lika stor i hela gruppen. Men nedgången i hjärnkapacitet var betydligt mindre och gick långsammare hos de kvinnor som fick acetylsalicylsyra

Under fem års tid utsattes kvinnorna för olika tester för att mäta sin fysiska hälsa och intellektuella kapacitet med bland annat språk- och minnestester.

 

Studien publicerades i den ansedda medicinska tidsskriften British Medical Journal Open i oktober 2012.

Av redaktionen
16 oktober, 2012