angesthjarna450
Här ovanför ser du hur hjärnan påverkas av de olika behandlingsformerna. Behandling med ångestdämpande Cipramil, beteendeterapi, KBT, och placebo ger samtliga en synbar effekt på "ångestcentrumet" i amygdala.

Ångestdämpande mediciner, kognitiv beteendeterapi och låtsaspillren placebo ger samtliga god effekt vid social fobi, visar forskning vid Uppsala akademiska sjukhuset. En effekt som går att se i hjärnan, enligt forskarna.

- Det är klart att det är en stor frustration att även placebo ger effekt, inte minst för läkemedelsbolagen, men placeboeffekten är en bundsförvant man vill använda sig av, säger docent Tomas Furmark på institutionen för psykologi vid Uppsala Universitet.

Ångest och rädsla uppfattas på den plats i hjärnan som kallas amygdala. En människa som blir rädd visar stor aktivitet i det området.

Furmark har testat hur olika behandlingar påverkar människor med social fobi. För att kunna mäta effekten på ett tydligt visuellt vis har han och hans forskarteam tagit bilder med PET-teknik och sedan jämfört med flera andra studier.


Bilder togs, först när patienterna var rädda och kände starkt obehag. Patienterna fick då hålla ett tvåminuters tal inför en samling sjuksköterskor och läkare liggande i kameran. Sedan togs en ny bild efter åtta veckors behandling. Bilderna ovan visar att störst mätbar effekt på aktiviteten i hjärnan ger medicinerna, SSRI-preparatet Cipramil och ett annat sammansatt medel, snart därefter kommer beteendeterapi och låtsaspillren placebo på delad andra plats.

- Medicinerna gav större effekt i hjärnan, större kluster blev påverkat, men kliniskt var de tre metoderna jämförbara. Det vill säga hur de här patienterna kände sig, säger Tomas Furmark.

Det gällde inte alla, men vissa människor, med en viss genuppsättning, får alltså nästan lika bra effekt av alla de behandlingsformerna.

Vad innebär det här?
- Att man kan börja med beteendeterapi, KBT, istället för mediciner om patienten önskar. Vår forskning visar att även KBT på nätet har god effekt. Vi måste också börja ta hänsyn till människors olika genuppsättning inför en behandling. En behandling kan vara helt verkningslös för vissa och det skulle delvis kunna ha med gener att göra, säger Tomas Furmark till Dina mediciner .

 

Ett problem som Tomas Furmark har noterat är tillgången på utbildade terapeuter inriktade på kognitiv beteendeterapi.

- Vissa kan säga, "jag har testat KBT, men det funkade inte", men vilka har de mött då, undrar jag. Det finns mycket därute just nu som inte är riktig beteendepåverkande terapi. Uppsalaforskarna har mätt hjärnaktiviteten före och efter behandling på omkring 150 patienter med uttalad social fobi, där en majoritet har varit kvinnor. _____________________________________________ Fakta om social fobi   Ångest inför att träffa andra människor kan alla känna ibland, med för att kvalificera sig för studien var kravet att obehaget skulle inverka handikappande på livet. Social fobi testas efter en uppskattningsskala där obehag för att prata inför folk är en del, utöver det får personen uppge om den undvikit att gå till jobbet eller skolan, svårigheter att ingå i nya relationer, problem med vänner med mera. Orsaken till att det var fler kvinnor i studien förklaras med att fobin är vanligare hos kvinnor.

_____________________________________________
Fakta om PET-bilder
Positroneemissionstomografi, PET, går ut på att en injektion med målsökande ämne sprutas in i patienten. Ämnet avger en strålning som blir tydlig mot omgivningen och kan bland annat visa en ökad eller minskad aktivitet av till exempel blodgenomströmning.

Av Hanna Brodda
11 mars, 2010