20171026_131558

Professor Erik Borg vid Södertörns Högskola har studerat medicinsk turism. Både resor från Sverige och till.

- Medicinska turism ökar, allt fler patienter slår sig ner vid datorn och söker efter den bästa vården i världen, säger Erik Borg.

Det som saknas är kunskap om att kostnaderna kan betalas av hemmalandstinget. 

-  ibland är det en ren vinst för alla. Vården kan vara billigare eller ha kortare kö. När de brutna lårbenshalsarna står på kö är,  är det inte lika halt i till exempel Italien, fortsätter Erik Borg.

Ämnet diskuterades på seminariet Vård och turism i Riksdagen arrangerat av Penilla Gunther, riksdagsledamot för Kristdemokraterna. 

Av Hanna Brodda
26 oktober, 2018

1 kommentarer

  • Av anonym 27 oktober, 2017

    Vård i Europa?
    När jag tittade på den här frågan i våras, så gick pengarna till allra mesta del till en klinik i Köpenhamn där man bedrev hudvård!!Samma klinik hade mottagning i Sverige men sökte Läkare till Köpenhamn. Resurser är bra att ha i Sverige, för att inte utarma vården här! Vill, att där man inte kan få samma kvalificerad vård som är möjlig i Sverige, då borde man kunna ses sig om i EUROPA!!!

Comments are closed.