psykmottagning_scanpix_250
"Vi vill verkligen göra allt för att förhindra självmord", säger Socialstyrelsens utredare Lise-Lotte Risö Bergerlind.

Mycket har hänt inom psykiatrin sedan psykiatrireformen i mitten på 90-talet när "mentalsjukhusen" stängdes ner och människor skulle vårdas i hemmen. Nya läkemedel har förändrat behandlingsmöjligheterna och beteendeförändrande terapi har hjälpt många till en fungerande vardag. Men det finns områden där dagens metoder inte är lyckade.

Självmorden har inte minskat bland unga.

-  Vi vill göra allt för att nå och hjälpa de som försöker ta sitt liv. Vi måste öka antalet hembesök, vårdinrättningar och flera återbesök. Samtalet är det allra viktigaste verktyget, men också de anhöriga är en viktig del av det arbetet, säger Lise-Lotte Risö Bergerlind.

Behandling av självmordsbenägna
är en del av de nya nationella riktlinjerna som presenterades vid en presskonferens på Socialstyrelsen i dag. Riktlinjerna rör också depressioner, tvångssyndrom och bipolär sjukdom och hur det ska upptäckas, behandlas och prioriteras.

När det gäller depressioner vill utredarna få tydligare diagnoser för att hjälpa människor att få rätt behandling. De flesta som får antidepressiva läkemedel, som Cipramil eller Voxra, i dag har inte en diagnos. 700 000 recept med antidepressiva skrivs ut, men bara en bråkdel av de patienterna har fått en depressions-diagnos.


- Vi vill att man i högre grad testar människor för depressioner utifrån de kriterier som satts upp, säger Lars von Knorring, professor i psykiatri och delaktig i arbetet med de nya riktlinjerna. Vi måste kunna ge en patientcentrerad diagnos för att veta vilket behandling som passar, terapi eller psykofarmaka.

Vad är bäst, terapi eller medicin?
- Det finns inget enkelt svar på den frågan, vid lindrig depression rekommenderar vi terapi istället för läkemedel, men då är tillgången på KBT-terapeuter ett problem på vissa håll i landet, säger han. Men det vi vet är att både sockerpiller och riktig medicin fungerar bättre vid flera återbesök och då är fler besök patienterna ska kunna erbjudas.


Varje år tar cirka 1200 människor sina liv.  Det är mer än tre om dagen. I gruppen män 15 - 24 år har siffran legat konstant sedan 1980, vilket kan jämföras med äldre män där siffran nästan minskat till en tredjedel på de trettio åren. Bland vuxna kvinnor har självmorden halverats, men inte bland de unga under 25 år. Och försöken är många fler. Bara till Södersjukhusets akut kommer omkring 20 människor varje dygn efter självmordsförsök. Efter ett akut försök läggs patienten ofta in något dygn, men den förebyggande vården saknas på flera håll i landet, vittnar anhöriga om. Det saknas helt enkelt vårdinrättningar.

Kommer det att gå att få en vårdplats för självmordsbenägna nu?
- Ja, vi vill att vårdgivarna inom landstingen går hem och funderar på vad de behöver för att klara riktlinjerna, vilka resurser saknas och hur ska de klara att ge behandling. Det kan vara så att fler vårdplatser ska skapas för att människor ska få vårdas den tid de behöver, säger Anders Tegnell, avdelningschef på Socialstyrelsen. Källor: Socialstyrelsen, Suicidforskning, KI

 

Läs mer: Det här är hjälpen du ska kunna få enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Av Hanna Brodda
16 mars, 2010