Dina mediciner ger dig konsumentupplysning och är ett socialt media om läkemedel och behandlingar. Vi startade 2009 för att det saknades ett forum med både journalistik och möjligheten att dela egna erfarenheter om sina eller anhörigas behandlingar.

Målet med sajten är att öka kunskapen, ge möjlighet för människor att dela med sig av sina erfarenheter och på det viset ta kontroll över sin egen behandling.

Innehållet på Dina mediciner är gratis för användarna och finansieras av annonser. Det finns ingen möjlighet att köpa eller påverka det redaktionella materialet.

Vi når i snitt ca 90 000 unik läsare i månaden enligt Google Analytics.

Vänliga hälsningar

Hanna Brodda, chefredaktör och grundare.

_________________________________________________________

Adress

Dinamediciner

C/O Brodda, Brodda Industrious AB, Brännkyrkag 111 c, 117 26 Stockholm

Vill du annonsera?

Kontakta: Sven-Erik Bjarnesson, seb@vendo-media.se, 070-4869611

_________________________________________________________

Experter och medicinska rådgivare:

Maryam Rasti-Nosrani, apotekare i Göteborg,
farmacevten@dinamediciner.se

Patrik Söderberg, akut- och allmänspecialist, överläkare i Stockholm,
doktorn@dinamediciner.se

_________________________________________________________

Medarbetare

Redaktion

Hanna Brodda, chefredaktör, ansvarig utgivare och vd

hanna.brodda@dinamediciner.se

Tel: 070-483 43 00

Lisa von Garrelts, reporter

Gunnel Lindström, reporter

Marknad

Sven-Erik Bjarnesson, seb@vendo-media.se, 070-4869611

_________________________________________________________

Faktagranskning och källor

Nyheterna bygger på intervjuer, vetenskapliga rapporter, myndigheterna och tillverkarnas information om nya preparat på marknaden. Alla forskare, läkare och människor som intervjuas erbjuds att granska artiklarna innan publicering.

Informationen om läkemedel kommer huvudsakligen från Fass, som ägs av tillverkarna genom Läkemdelsindustriföreningen LIF.

Fakta kommer forskare, från myndigheten Läkemedelsverket, Sjukvårdsrådgivningen 1177 och motsvarande internationella och nationella organ i USA och EU. Databasen med läkemedel byggs på efter hand de tas upp i artiklar och på uppmaning av läsare.

IVA Ett medlemskap i Ingenjörsvetenskapsakademin har vi fått på grund av att sajten på ”ett föredömligt sätt arbetar aktivt för kunskap och emot fördumningen på internet”.

Är det något läkemedel du vill att vi skriver mer om, kontakta redaktionen@dinamediciner.se. _________________________________________________________ 

Om någon uppgift är missvisande rättas de till inom 12 timmar efter det att uppmaning om rättelse inkommit till redaktionen. Som läsare ska du känna dig trygg med att informationen är riktig. Notera dock att Dina mediciner inte är en myndighet, utan en tidning och ett socialt media.

Vi har ingen rapporteringsskyldighet, urvalet görs journalistiskt och vissa nyheter/läkemedel får större bevakning än andra – utifrån en journalistisk bedömning. Innehållet är heller inte heltäckande och Dina mediciner kan aldrig vara enda underlaget för en diagnos eller behandlingsmetod, utan kan ses som ett komplement. Utbyt erfarenheter och träffa andra med samma behandling som du och ta gärna upp informationen du får på Dina mediciner i ditt möte med läkare och sjukvård. _________________________________________________________

Skillnaden på åsikter och journalistik

Nyheter och artiklar på Dina mediciner bygger på vetenskapliga rapporter, intervjuer med läkare, forskare och patienter och de intervjuade får alltid tillfälle att granska och godkänna innan publicering. Det är vanlig journalistik.

Bloggar, trådar och diskussioner är åsikter, funderingar och erfarenheter, inte nödvändigtvis fakta. _________________________________________________________

Dina mediciner ägs av Brodda Industrious AB.

Styrelsen består av ordförande Hanna Brodda, samt ledamöterna Benoit Fallenius från Markify, och Benny Brodda, professor emeritus i datalingvistik vid Stockholms Universitet.

_________________________________________________________

Vårt publicistiska mål

Vi vill stärka patienter genom att öka gemenskapen mellan människor och sprida de vetenskapliga framsteg som görs inom medicinen.

Allt fler tar någon eller flera mediciner för att få ett bättre eller längre liv. Huvudansvaret för medicinskåpet flyttas över från läkaren till patienterna själva. Där vill vi på Dina mediciner spela en roll. Här rapporterar vi om nyheter inom medicinska behandlingar, risker och fördelar med olika metoder. Här tror vi att det är lika viktigt att få dela och ta del av andras erfarenheter kring olika medicinska behandlingar. Tillsammans är vi starka.

_________________________________________________________

Ansvarsfrågan

Nyheterna på Dina mediciner är journalistik, här finns också möjligheter att diskutera och ta del av kort fakta. Vi är inte en myndighet och informationen täcker inte in allt kring en behandling. Det du läser här kan aldrig ersätta provtagningar eller besök hos läkare.

Inlägg och kommentarer är åsikter som tillhör de individerna och är deras ansvar. Denna sajts ansvariga utgivare står inte bakom inläggen på diskussionerna eller kommentarerna. Stötande eller olagliga inlägg redigeras bort efter hand.

Sajten är gjord i content management systemet Drupal.

Rådgivare kring tidig affärsutveckling
var Ulf Eriksson, Stockholm University Innovation och Lars Franzén, affärsman.

_________________________________________________________

Lediga jobb just nu: Vi söker ingen just nu.

________________________

Ansvarig utgivare: Hanna Brodda.