Uppdaterad: 2012-12-06

Kommentera

P-piller kan leda till skilsmässa

Bild

Har dina p-piller vilselett ditt val av äkta make? Foto:sxc.hu

Fakta om Yasmin

Yasmin är ett p-piller med låg dos av två hormoner som också kan minska smärta under menstruationen.

Varning för: Diarréer och vissa läkemedel kan minska effekten av p-piller.

3.285715
Ditt betyg: Inget Medel: 3.3 (7 röster)

Fakta om Cerazette

Cerazette är ett minipiller som skyddar mot graviditet. Minipiller ger ingen ökad risk för blodpropp.

Varning för: Effekten kan försvagas av andra läkemedel eller naturläkemedel...

3.454545
Ditt betyg: Inget Medel: 3.5 (11 röster)

Att p-piller påverkar kärlekslivet och leder till fler skilsmässor är inte vetenskapligt bevisat men flera studier pekar på samband. Om så är fallet, knakar det i förhållandets fogar först när kvinnan slutar med p-piller.

Kärleksrelationen bryts när kvinnan slutar ta p-piller, visar en studie från Liverpool och Newcastle University. Eftersom kvinnans uppfattning av mannens doftfermoner gradvis förändras när hon slutar äta p-piller är risken stor att hon tappar attraktionen.

I studien ingick cirka 100 kvinnor som fick lukta på doftprover från sex olika män. Därefter fick kvinnorna gradera doftproven efter vilket/vilka de uppskattade mest. Undersökningen gjordes både före och efter kvinnorna börjat ta p-piller och resultaten skiljde sig åt rejält.

P-piller påverkar vilken man kvinnan föredrar. Forskarna tror att p-piller gör så att kroppen känner sig gravid. När en kvinna är gravid söker hennes kroppen inte längre efter en genetiskt matchande partner, eftersom hon redan är befruktad. Alltså uppfattar hon inte alla lockande dofter av fermoner som sköljer över henne från rätt potentiella män.
Jaha, än sen då?

Jo, det knasiga med det hela är att p-piller får kvinnorna att dras till andra doftfermoner än de vanligtvis skulle föredra. Den doft kvinnan egentligen söker finns hos de män som kompletterar hennes immunologiska egenskaper och avviker från hennes egna arvsanlag. Vilket gynnar avkomman, det vill säga de barn som den eventuella relationen ger liv åt. Barnet ärver i så fall olika immunologiska "egenskaper" från föräldrarna. Vilket leder till fördelar:

* Olika genetiska arvsanlag ger friskare barn med bättre immunförsvar och motståndskraft mot olika infektionssjudomar.

* Bra och stor variation i arvsmassan minskar risken för missfall, missbildningar och infertilitet.

Naturen är fiffig. Samma gener som styr immunförsvaret är också ansvariga för att styra hur vi påverkas av de doftsignalämnen som kallas fermoner. Alltså gynnar evolutionen de egenskaper som får kvinnan att falla för en man som ger en starkare och friskare avkomma med bra immunförsvar.

Kan p-piller kopplas ihop med skilsmässor? Det finns olika teorier om varför antalet skilsmässor under vissa perioder ökar, självklart samspelar många faktorer. Jämför man skilsmässostatistik med p-piller förbrukning kan man se ett parallellt mönster, dock inte vetenskapligt. Och bara om man räknar med att en kvinna i genomsnitt tar p-piller i 5-10 år.

* P-piller förbrukningen ökar under 1960- och 1970-talet.

* Antalet skilsmässor ökar fram till mitten av 1970-talet.

* Användningen av p-piller minskar under 80-talet

* Antalet skilsmässor ligger under samma period i princip stabilt.

* 1995 visar rapporter att p-piller kan ge allvarliga biverkningar och p-piller användningen minskar drastiskt och har fortfarande inte återhämtat sig.

* Från och med 2005 visar siffror från SCB att allt fler par fortsätter att leva ihop under äktenskapligaformer.

 

Källor:

* Contraceptive pill influences partner choice. Newcastle University.

* SCB. Statistik avseende äktenskap och skilsmässa.

Artikel skriven av Sofie Ingvarsdotter 2010-05-26
Sofie Ingvarsdotters bild

Fler nyheter

Uppdaterad: 2018-12-18

Inga kommentarer

Aptitbrist är en känd biverkning hos methylfenidat i början av behandlingen. Men för barn verkar det som om den håller i sig.  
Uppdaterad: 2018-11-26

4 kommentarer

Han har svårt att gå, kontrollera musklerna i armar och ben och att tala. Ändå får han inte den operation som skulle kunna ge honom han liv tillbaka. - Allt jag gör är att jaga läkare och försöka få hjälp, säger Thomas.
Uppdaterad: 2018-11-26

Inga kommentarer

I flera år har Thomas kämpat för att få myndigheterna att godkänna hans diagnos Tourette och att få den absolut senaste och mest avancerade behandlingen som finns, eller den finns inte ens. Den används bara i forskningen - elbehandling i den delen av hjärnan som orsakar spasmer och allvarliga stammningar.  
Uppdaterad: 2018-11-18

1 kommentar

Dinamediciner.se håller på att byggas om och få ny kostym och nya funktioner. Innehållet fortsätter att vara det samma, det vill säga nyheter om dina mediciner, och dina, och andras, erfarenheter av medicinska behandlingar.
Uppdaterad: 2018-10-05

Inga kommentarer

Hjärtstartare räddar allt fler liv. Störst effekt är det när vanliga människor kan rycka in och rädda med en mobil defibrillator. Ändå väljer Socialstyrelsen att inte ändra riktlinjer vid hjärtstopp.
Uppdaterad: 2018-09-05

Inga kommentarer

Han var skådespelare, jobbade ett par år på en investmentbank i London och fick sedan cancer i blodet. Nu ska Fabian Bolin och hans företag Waroncancer samla data för att hjälpa patienter att må bättre. – Jag har haft en extrem icke-självälskan. Nu först känner jag att jag gör något åt det. 
Uppdaterad: 2018-06-20

Inga kommentarer

En studie vid Sahlgrenska Akademin visar att 83 procent av människor med svår fetma försöker gå ner i vikt.  Och försöken pågår under lång tid och de erbjuds nästan ingen behandling, förutom kriurgi.  
Uppdaterad: 2018-06-06

Inga kommentarer

Snabbare nedfrysning, bättre behandlingsmetoder och modernare labb har ökat chanserna att få barn genom IVF-behandling.
Uppdaterad: 2018-02-20

Inga kommentarer

Höga nivåer av sköldkörtelhormoner påverkar risken att få bröstcancer. Under cancerbehandlingen ska de vara tvärtom, inte för låga
Uppdaterad: 2018-02-12

1 kommentar

Läsarfråga: Jag har i cirka 2 års tid haft problem med att musklerna krampar i kroppen främst i överkroppen. Känner en stark oro och ångest i samband med detta. Har provat några olika antidepressiva mediciner bland annat Citalopram, Cymbalta och nu Venlafaxin. Hjälper ej mot mina fysiska symptom. 
Uppdaterad: 2018-01-25

Inga kommentarer

På Karolinska Universitetssjukhuset har de köpt in en speciall maskin som både kan ge snabbare diagnos och säkrare behandling av prostatacancer.
Uppdaterad: 2018-01-19

Inga kommentarer

Ett allvarligt fel på den spruta för epilepsiläkemedlet Buccolam har upptäckts och nu varnar Läkemedelsverket för oaktsamhet vid användning.
Uppdaterad: 2017-10-26

1 kommentar

Allt för få känner till EUs patientrörlighetsdirektiv Det är bara att välja. Bästa vården i hela Europa. 
Uppdaterad: 2017-08-08

2 kommentarer

Många föräldrar har dragits sig för att vaccinera sitt barn i det allmänna vaccineringsprogrammet som erbjuds av barnavårdscentralerna runt om i Sverige, av rädsla för biverkningar. Risken är vetenskapligt prövad.
Uppdaterad: 2017-06-09

Inga kommentarer

Du står med halsbränna på ett apotek utomlands och gestikulerar utan att göra dig förstådd. Nu finns hjälp i "Uppslagsvärk" – sjukdomsterminologi på sex språk.

Annons