tbekarta-2011_smi
Under 2011 fick 284 människor diagnosen TBE. En sjukdom som kan leda till livslånga hjärnskador och inte går att bota.
Vaccin är det enda som skyddar.

Vaccin mot fästingburen TBE. TBE är en hjärninflammation som börjar med influensasymptom, men som sedan kan leda till bland annat livslånga problem med förlamning, talsvårigheter och känselbortfall.

FSME-Immun finns för både barn och vuxna och passar även riskgrupperna och svårt sjuka.

  1. Gör så här:

1. Börja under hösten eller vintern. Sök upp ditt närmaste vaccinationsställe. Ta där en spruta.
2. Ta nästa spruta en till tre månader senare.
3. Den tredje sprutan ska tas efter fem månader och högst ett år.
4. Fyll sedan på med mer vaccin efter tre år till fem år

 

Något botemedel mot TBE finns inte, men vaccinet ger ett skydd om det tas innan du blir smittad.

Av Hanna Brodda
28 mars, 2012