Jag håller verkligen med Svensk förening för Beroendemedicins ståndpunkt. Det är för sorgligt i dag att missbrukarvården är delad mellan kommun och landsting. Mycket bättre om det tydligt är landstingen och läkarnas ansvar.

Det är ju där man hamnar när man dricker för mycket.

I var fjärde sjukhussäng ligger en alkoholist, brukar man säga. Det är klart att missbruket då är en fråga för landstingen. Många är dessutom beroende av smärtstillande och andra receptbelagda läkemedel så missbruket ÄR i högsta grad läkarnas problem.

Jag håller verkligen med Svensk förening för Beroendemedicins ståndpunkt. Det är för sorgligt i dag att missbrukarvården är delad mellan kommun och landsting. Mycket bättre om det tydligt är landstingen och läkarnas ansvar.

Det är ju där man hamnar när man dricker för mycket.

I var fjärde sjukhussäng ligger en alkoholist, brukar man säga. Det är klart att missbruket då är en fråga för landstingen. Många är dessutom beroende av smärtstillande och andra receptbelagda läkemedel så missbruket ÄR i högsta grad läkarnas problem.

Alla missbrukare åker ofelbart in och ut på sjukhus, men att de skulle kontakta socialtjänsten kommer inte lika naturligt. Utan att ha några siffror skulle jag säga att de flesta människor som dricker för mycket inte har några övertydliga sociala eller ekonomiska problem. Under ytan förstås, men inte uppenbart. Inte förrän det har gått alldeles för långt i alla fall.

Läkarna kan, jag säger inte att alla gör det, men de kan med gott samvete låta bli att ta upp den jobbiga alkoholfrågan, eftersom det i dag är socialtjänstens ansvar.

– Den särlösning vi har för beroendesjukdomar bygger helt på förlegade synsätt och fördomar om hur de människor som har alkohol- och narkotikaproblem är beskaffade. Beroendesjukdomar bör behandlas som andra folkhälsoproblem såsom astma, diabetes och depression. En majoritet av människor med alkoholproblem vill ha hjälp från hälso- och sjukvården, inte socialtjänsten, säger Jörgen Engel, ordförande för Svensk förening för Beroendemedicin i ett pressmeddelande som kom till redaktionen i dag.

Just nu pågår en Missbruksutredning för hur huvudmannaskapet för vården ska fördelas och remissinstanser som Folkhälsoinsitutet, landstingen och Vårdförbundet har fått uttala sig.
Den 17 oktober hade det enligt pressmeddelandet totalt inkommit 106 svar från olika instanser enligt följande:

 • 57 remissinstanser uttalar sig inte i frågan eller vill ha det som i dag att landsting och kommun ska dela på frågan.
 • 25 remissinstanser anser att landstinget bör ta över missbruks- och beroendevården.
 • 11 remissinstanser anser att socialtjänsten bör ha kvar sitt ansvar inom missbruks- och beroendevården eller få utökat ansvar.
 • 13 remissinstanser lyfter fram både kritik och beröm och landar inte i någon slutsats gällande ansvarsfördelningen.
Av Hanna Brodda
19 oktober, 2011
Annons

1 kommentarer

 • Av Anonym 10 november, 2011

  Alkoholkatastrof
  En sak kan man ialla fall säga säkert. Det funkar inte som det är idag. Spriten flödar in, vinkonsumtionen ökar och samhället står bara och tittar på förödelsen.
  Vakna!
  Släpp skammen och inse att alkoholen är ett problem vi alla förr eller senare får hantera. Som anhörig eller alkoholberoende. Det måste finnas hjälp att få och den måste få kosta pengar om alkohol ska fortsätta att säljas fritt.

Comments are closed.