Kodein behöver omvandlas till morfin för att det ska ge en smärtstillande effekt. Om man samtidigt använder exempelvis vissa antidepressiva mediciner kan det hämma omvandlingen. Det är också individuellt vilken förmåga man har att omvandla kodein till morfin.

Kodein är en lurig effekthöjare som ska hanteras med respekt. Enligt lagen är kodein är ett narkotikum på doser över 100 mg, under det räknas det inte som narkotika, men det är dokumenterat beroendeframkallande, mer om det går att läsa på polisens narkotikasida.

Samtidigt är det en användbar smärtstillare. Förutsatt att det används på rätt sätt. För att kodein ska omvandlas till morfin  krävs ett enzym som heter CYP2D6. Vissa läkemedel hämmar det enzymet och detta leder till att kodeins smärtstillande effekt minskar betydligt eller helt uteblir.

Vissa av de antidepressiva SSRI-medlen, som Fluoxetin och Paroxetin är exempel på läkemedel som tar bort effekten av kodein, Citalopram och Sertralin, gör inte det.

 

Vissa människor saknar förmågan helt att omvandla kodein till morfin. Av de med vit hudfärg i Sverige är omkring sju procent så kallade långsamma omvandlare. för en procent av befolkningen gäller det motsatta. Deras kropp har förmågan att ultrasnabt omvandla till morfin och för de är risken större att få allvarliga morfinbiverkningar vid normal dosering av kodein. Man kan med hjälp av ett blodprov ta reda på vilken grupp man tillhör.

 

Källa: Drugwatcher – kritisk värdering av läkemedel, utgiven av Södra läkemedelskommittén

Av Jenny Östlund
9 december, 2009

2 kommentarer

  • Paroxetin
    Det kan inte stämma. Jag tar 20mg Paroxetin/dag och kodein fungerar utmärkt på mig. Hur kommer det sig?

  • Av Ultrasnabb? 5 december, 2012

    Ultrasnabbt?
    Jag har brutit benet och fick paracetamol/kodein evolan med mig hem. Tog en tablett, och inom loppet av 5-10 minuter mådde jag illa, darrade och kände mig jättekonstig i huvudet, surrig/overklighetskänsla…. Blev jätteräddd och ringde 1177, som lugnade mig och gav mig rådet att försöka sova mig igenom verkningen av tabletten… Tillhör jag då den procenten som tar upp kodein ultrasnabbt? Kan tillägga att jag aldrig kommer äta de igen, då har jag hellre ont

Comments are closed.